Przetarg nieograniczony - Dostawa nowej sprężarki dla ZRS w Żabieńcu – Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

DYR.Zam.Publ.-7/2019 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej sprężarki dla ZRS w Żabieńcu o parametrach technicznych: ciśnienie: minimum 8 / 10 / 15 bar, minimalna wydajność: 1,15 / 1,00 / 0,84 m^3/min, minimalna wydajność: 69 / 60 / 50,4 m^3/h, maksymalny poziom hałasu: 71 dB(A). termin składania ofert upływa 13.12.2019 o godzinie 10:00.

UWAGA - w wyniku zmian SIWZ został również zaktualizowany Zał.nr 1 - Formularz ofertowy