Remont pomieszczeń laboratoryjno-biurowych budynku administracyjnego oraz adaptacji pomieszczeń bazy noclegowo-laboratoryjnej na terenie Zakładu Rybactwa Jeziorowego w Giżycku

DYR.Zam.Publ.-18/2020. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac remontowych pomieszczeń laboratoryjno-biurowych budynku administracyjnego, adaptacji pomieszczeń bazy noclegowo-laboratoryjnej, naprawy dachu budynku laboratorium i hydroizolacji ścian zewnętrznych budynku warsztatowo-magazynowego z basenem przeznaczonym do tworzenia, naprawy i przechowywania sprzętu badawczego na terenie Zakładu Rybactwa Jeziorowego w Giżycku (adres zakładu ZRJ ul. Rajska 2, 11-500 Giżycko). Zakres prac określa załączony przedmiar robót (załącznik nr 9 do SIWZ). Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia” - załącznik nr 1 do SIWZ.

Termin składania ofert upływa dnia 3.11.2020 r. o godz. 10:00

Uwaga : Został poprawiony załącznik "Przedmiar ZRJ Giżycko 2020.pdf".