Zabezpieczenie termoizolacyjne i przeciwdeszczowe dachu, modernizacja elewacji hali podchowowej oraz wymiana oświetlenia w Zakładzie Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach

DYR.Zam.Publ.-14/2020. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zabezpieczenie termoizolacyjne i przeciwdeszczowe dachu, modernizacja elewacji hali podchowowej oraz wymiana oświetlenia w Zakładzie Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach -  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i przedmiarami. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 odrębne części. Wykonawca może złożyć ofertę dla jedną lub więcej części.

Część nr 1. Zabezpieczenie termoizolacyjne i przeciwdeszczowe dachu oraz modernizacja elewacji hali podchowowej Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych Rutki

Część nr 2. Wymiana oświetlenia w Zakładzie Hodowli Ryb Łososiowatych Rutki

Termin składania ofert upływa dnia 14.07.2020 r. o godz. 10:00