Zam. 35/2021/TP/KONTENERY. Dostawa urządzeń pomiarowych - urządzenie do uzdatniania wody i echosonda.

Dostawa urządzeń pomiarowych na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej”.(Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-0R1400002/17/20 z dn. 21-07-2020 r.).

 

Dokumenty dla przedmiotowego postępowania znajdują się na platformie zakupowej Zamawiajacego pod linkiem:

https://infish.ezamawiajacy.pl/pn/infish/demand/notice/public/40133/details

Termin składania ofert: 05.10.2021 r. godzina 10:00.