Zam.34/2021/TP/KONTENERY pt. Dostawa kompletu mierników wieloparametrycznych z wyposażeniem.

Dostawa kompletu mierników wieloparametrycznych z wyposażeniem na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej”.(Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-0R1400002/17/20 z dn. 21-07-2020 r.).

 

Dokumenty dla przedmiotowego postępowania zostały zamieszczone na platformie zakupowej Zamawiającego tj:

https://infish.ezamawiajacy.pl/pn/infish/demand/notice/public/38607/details

Termin składania i otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 20.09.2021 r. godzina 10:00. Sesja otwarcia ofert- godzina 11:00.