Zam.42/2021/TP/IRŚ pt. Dostawa materiału zarybieniowego - Narybek jesienny 0+ certy do wód i dopływów Zalewu Szczecińskiego

Dostawa materiału zarybieniowego - Narybek jesienny 0+ certy  do wód i dopływów Zalewu Szczecińskiego w ramach realizacji zarybień kompensacyjnych wynikających z przygotowanego przez Zespół ds. Zarybiania Planu zarybień kompensacyjnych wynikających z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 6.05.2009 r. RDOŚ-32-WOOŚ-6613-6//09/mł/ac o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu” (pkt. IV.16 tej decyzji) na podstawie zawartej umowy nr 61/TI-U/2021.

 

Dokumenty dla przedmiotowego postępowania Zamawiający umieścił na platfromie sprzedażowej pod linkiem:

https://infish.ezamawiajacy.pl/pn/infish/demand/notice/public/44332/details

Termin składania ofert: 2021-11-17 10:00
Termin otwarcia ofert: 2021-11-17 11:00