Zapytanie ofertowe nr 26/2021/ZO/ZUT pt. Dostawa odczynników i plastików do izolacji DNA, reakcji PCR i przechowywania prób, zestawów do reakcji PCR do jednostki organizacyjnej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

Dostawa odczynników i plastików do izolacji DNA, reakcji PCR i przechowywania prób, zestawów do reakcji PCR do jednostki organizacyjnej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

Ofertę w formie elektronicznej lub papierowej można złożyć do dnia 26.11.2021  r. do godziny 10:00. Sesja otwarcia ofert rozpocznie w tym samym dniu się o godzinie 10:15.