Zapytanie ofertowe pt. Budowa demonstracyjnych instalacji PV produkujących prąd na użytek Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – ZAKŁADU HODOWLI RYB JESIOTROWATYCH.

Budowa demonstracyjnych instalacji PV produkujących prąd na użytek Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – ZAKŁADU HODOWLI RYB JESIOTROWATYCH
na potrzeby realizacji projektu pt. Budowa demonstracyjnych instalacji PV produkujących prąd na uz ytek własny zakłado w przetwo rstwa ryb – FOTOWOLTAIKA, finansowanego z Programu - Wsparcie w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 - Umowa zawarta w ramach działania 1.13 Innowacje, w zakresie Priorytetu 1. Promowanie ryboło wstwa zro wnowaz onego s rodowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy (umowa nr 00005-6520.13-OR1600002/20 z dnia 12.10.2020).

 

Oferty należy składać w siedzibie Pełnomocnika:
FOTON – OZE Sp. z o.o.
ul. Korfantego 4b/11
76-200 Słupsk
w terminie do dnia 15.11.2021r. do godz. 9:00