Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-25/11  Wykonanie materiałów reklamowych wraz z dostawą w ramach realizacji projektu PN.„Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych””,realizowany w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackieg

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

Dotyczy: DYR.Zam.Publ.-22/11

Dostawa żywego narybku węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) pochodzącego z sezonu 2010/2011 realizowana w ramach Operacji PT. ”Zarybianie wód dorzecza Odry i Wisły narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji”,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

Dotyczy: DYR.Zam.Publ.-24/11

Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej oraz wynajem sali konferencyjnej w celu organizacji konferencji pt. „Wylęgarnia 2011” w województwie podkarpackim

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

DYR.Zam.Publ.-23/11

Dostawa nowego samochodu osobowego dla 7 osób z napędem na 2 tylne koła – 1 sztuka, dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI - Wykonanie materiałów reklamowych

DYR.Zam.Publ.-15/11

Wykonanie materiałów reklamowych wraz z dostawą w ramach realizacji projektu Pt. „Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego”. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Ogłoszenie o zamównieniu - usługi

DYR.Zam.Publ.-13/11

Usługa druku książki (monografii) pt. Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2010 roku wraz z dostawą w ramach realizacji Projektu pt. Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego, Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY samochodu terenowego

DYR.Zam.Publ.-12/11

Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego (rok produkcji 2011) samochodu terenowego 5-cio osobowego z napędem na 4 koła z homologacja ciężarową w ramach (Projektu pilotażowwgo w zakresie doskonalenia metod chowu i hodowli jesiotra ostronos ego oraz eksperymentalnych zarybień), realizowany z Programu Operacyjnego (Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi hotelarsko-gastronomicznej

DYR.Zam.Publ.-11/11

Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej oraz wynajem sali konferencyjnej w celu organizacji Konferencji Pt.„Rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego jako sposób wdrażania zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich”, zorganizowanej w województwie pomorskim na Pojezierzu Kaszubskim