Przetargi

Przetarg - Dostawa echosondy naukowo - badawczej

Olsztyn-Kortowo: Dostawa echosondy naukowo - badawczej blok 70 kHz i 120 kHz z wyposażeniem dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Modernizacja zaplecza naukowego Instytutu Rybactwa Śródlądowego (echosonda), finansowanego ze środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej.
Numer ogłoszenia: 120646 - 2010; data zamieszczenia: 29.04.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Przetarg - Dostawa pasz dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa

Olsztyn-Kortowo: Dostawa pasz dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w

Rutkach koło Żukowa, Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

Numer ogłoszenia: 112354 - 2010; data zamieszczenia: 20.04.2010

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY