dr hab. inż. Stefan Dobosz, Profesor IRS

Kontakt
Telefon: 
+ 48 58 681 84 27

1981 – tytuł magistra inżyniera na na wydziale zootechnicznym Akademii Rolniczej w Krakowie,

1993 - stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie rybactwa nadany uchwałą Rady Naukowej  IRŚ w Olsztynie.

2008 - stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych, specjalność: ryby łososiowate, chów i hodowla nadany uchwałą Rady Naukowej  IRŚ w Olsztynie.

Przebieg zatrudnienia:

Od lipca 1981 do października 1985 - Zakład Doświadczalny  PAN w Gołyszu,

Od listopada 1985  nadal - Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Zakład Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach.

Zainteresowania badawcze:

androgeneza, gynogeneza, hodowla, selekcja, ubarwienie ryb łososiowatych

Ważniejsze osiągnięcia:

Dyplom Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za osiągnięcia naukowe w 2003 i 2005 roku (współautorstwo w wysoko-impaktfaktorowej publikacji pracowników UWM).

Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie poprzez udział w realizacji pracy Pt. „Opracowanie metod aktywnej ochrony siei wędrownej coregonus lavaretus i jej restytucja w Zatoce Puckiej” 2002.

Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie poprzez udział w realizacji pracy Pt. „Opracowanie i wdrożenie do praktyki rybackiej technologii produkcji jednopłciowych samiczych populacji pstrąga tęczowego” 2009.

Wykaz ważniejszych publikacji:

  1. Dietrich G.J., Szpyrka A., Wojtczak M., Dobosz S., Goryczko K., Zakowski Ł., Ciereszko A. 2005. Effects of UV irradiation and hydrogen peroxide on DNA fragmentation, motility and fertilizing ability of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) spermatozoa. Theriogeneology 64; 1809-1822.
  2. Dietrich G.J., Kowalski R., Wojtczak M., Dobosz S., Goryczko K. and Ciereszko A. 2005. Motility parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) spermatozoa in relation to sequential collection of milt, time of post-mortem storage and anesthesia. Fish Physiology and Biochemistry 31; 1-9.
  3. Ocalewicz, K., Babiak, I., Kasprzycka, B., Dobosz, S., Kuzminski, H., Goryczko, K.   2007. Occurrence of two forms of Y chromosome in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) males from Rutki strain. Aquaculture 270: 546-551.
  4. Wojtczak M., Dietrich G.J., Słowińska M., Dobosz S., Kuźmiński H., Ciereszko A.2007.    Ovarian fluid pH enhances motility parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)  spermatozoa. Aquaculture 270: 259-264.
  5. Dietrich G.J., Wojtczak M., Słowińska M., Dobosz S., Kuźmiński H., Ciereszko A.  2007. Broken eggs decrease pH of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) ovarian fluid.  Aquaculture 273; 748-751.
  6. Brzuzan P., Woźny M., Dobosz  S., Kuźmiński H., Łuczyński M.K., Góra M. 2007.   Blie sac disease in larval whitefish  (coregonus lavaretus): pathological changes in mRNA  levels of CYP1A, Era, and p53. J. Fish Diseases 30 (3); 169-173.
  7. Dobosz  S. 2007. Xantoric variety of rainbow trout: studies of inheritance and breeding value. Arch. Pol. Fish. 15, Fasc. 1; 5-69.
  8. Ciereszko A., Wojtczak M., Dietrich G.J., Kuźmiński H., Dobosz S. 2009. A lack of  consistent relationship between distribiution of lipid dropleds and eggs quality in  hatchery-raised rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Aquaculture 289: 150-153.
  9. Ocalewicz K., Dobosz S. 2009. Karyotype variation in the albino rainbow trout (Oncorhynchus mykiss (Walbaum)). Genome, 52: 347-352.
  10. Ocalewicz K., Dobosz S., Kuźmiński H., Goryczko K. 2009. Formation of  chromosome aberrations in androgenetic rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). J. Fish  Biol. 75: 2373-2379.