dr inż. Dariusz Ulikowski

Kontakt
Telefon: 
+48 87 428 36 66

Kariera naukowa:

Praca magisterska „Technologia ręcznego wiązania tkanin sieciowych” ART Olsztyn, Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego, 1991.

Praca doktorska „Wzajemne oddziaływanie narybku suma europejskiego (Silurus glanis L.) i jesiotra syberyjskiego (Acipenser baeri stenorrhynchus Nikolsky) w czasie ich chowu w obiegach recyrkulacyjnych” IRS Olsztyn, 2004.

Zainteresowania badawcze:

Doskonalenie metod rozrodu oraz podchowu ryb i raków. Specjalne zainteresowania dotyczą rozrodu i podchowu suma europejskiego (Silurus glanis (L.)) oraz raków występujących w Polsce tj. raka szlachetnego (Astacus astacus (L.)), raka błotnego (Astacus leptodactylus (Esch.)), raka sygnałowego (Pacifastacus leniusculus (Dana)) i raka pręgowatego (Orconectes limosus (Raf.)).

Wykaz wybranych publikacji:

  • Ulikowski D., Borkowska I. 1999 – The effect of initial stocking density on growth of European catfish (Silurus glanis L.) larvae under controlled conditions – Arch. Pol. Fish. 7(1): 151-160.
  • Ulikowski D. 2004 – European catfish (Silurus glanis L.) reproduction of outside of the spawning season – Arch. Pol. Fish. 12(2): 121-131.
  • Ulikowski D., Krzywosz T. 2004 – The impact of photoperiod and stocking density on the growth and survival of narrow-clawed crayfish (Astacus leptodactylus Esch.) larvae – Arch. Pol. Fish. 12(1): 81-86.
  • Jankowska B., Zakęś Z., Żmijewski T., Ulikowski D., Kowalska A. 2005 – Fatty acids profile in dorsal and ventral sections of fillets from European catfish (Silurus glanis l.) fed various feeds - Arch. Pol. Fish. 13(1): 17-29.
  • Ulikowski D., Krzywosz T., Śmietana P. 2006 – A comparison of survival and growth in juvenile Astacus leptodactylus (Esch.) and Pacifastacus leniusculus (Dana) under controlled conditions – Bull. Fr. Pêche Piscic. 380-381: 1245-1253.
  • Krzywosz T., Ulikowski D., Traczuk P. 2006 – Estimated polulation abundance of catchable signal crayfish (Pacifastacus leniusculus (Dana)) and spiny-cheek crayfish (Orconectes limosus (Raf.)) in Lake Pobłędzie (northeastern Poland) – Arch. Pol. Fish. 14(1): 141-146.
  • Ulikowski D., Krzywosz T. 2006 – Impact of supply frequency and the number of shelters on the growth and survival of juvenile narrow-clawed crayfish (Astacus leptodactylus Esch.) – Arch. Pol. Fish. 14(2): 51-67.
  • Jankowska B., Zakęś Z., Żmijewski T., Ulikowski D., Kowalska A. 2007 – Slaughter value and flesh characteristics of European catfish (Silurus glanis) fed natural and formulated feed under different rearing conditions – Eur. Food Res. Technol. 224: 453–459.
  • Krzywosz T., Traczuk P., Ulikowski D. 2009 – The impact of raised water level on a winter anoxia lake on the population of narrow-clawed crayfish Astacus leptodactylus (Esch.) – Arch. Pol. Fish. 16(3): 85-88.
  • Ulikowski D., Krzywosz T. 2009 – In vivo calibration of juvenile crayfish body length and weight with a photographic-computer method – Arch. Pol. Fish. 16(3): 89-93.