dr inż. Joanna Grudniewska

Kontakt
Telefon: 
+48 58 681 84 26

Jestem adiunktem w Zakładzie Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

Po ukończeniu studiów na wydziale Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego ART w Olsztynie rozpoczęłam pracę naukową w Zakładzie Doświadczalnym PAN w Gołyszu w Pracowni Chorób Ryb, gdzie zajmowałam się wpływem skażenia środowiska na stan zdrowotny i kondycyjny ryb oraz profilaktyką i leczeniem chorób karpia. Następnie zostałam zatrudniona w Zakładzie Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach IRŚ w Olsztynie gdzie od lat uczestniczę w realizacji badawczych tematów statutowych. W 2005 roku obroniłam rozprawę doktorską i Rada Naukowa Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie nadała mi stopień doktora nauk rolniczych rybactwa. 

Zajmuję się badaniami dotyczącymi ochrony gatunkowej i ochrony zdrowia ryb w warunkach intensywnego chowu oraz oceną stanu kondycyjnego i zdrowotnego różnych gatunków ryb łososiowatych, w szczególności lipienia, troci i pstrąga potokowego. W ramach współpracy z różnymi ośrodkami naukowymi w Polsce uczestniczę w realizacji badań dotyczących wprowadzania nowoczesnych metod diagnostyki, profilaktyki i terapii chorób ryb łososiowatych.

Lista publikacji:

  • Grudniewska J., Siwicki A. K., Goryczko K., Dobosz S., Terach-Majewska E. 2009. Wybrane aspekty biotechniki chowu lipienia Thymallus Thymallus (L.) ze szczególnym uwzględnieniem nowych metod profilaktyki. Rozród, podchów, profilaktyka ryb łososiowatych i innych gatunków. Wyd. IRS Olsztyn: 197-203.
  • Szmyt M., Goryczko K., Grudniewska J., Wiśniewska A.M. 2009. Płodność samic lipienia (Thymallus Thymallus) europejskiego pochodzących z hodowlanego stada matecznego. Rozród, podchów, profilaktyka ryb łososiowatych i innych gatunków. Wyd. IRS Olsztyn: 39-47.
  • Siwicki A.K, Terech-Majewska E., Grudniewska J., Malczewska J., Kazuń K., Lepa A. 2009. Influence of Deltamethrin on nonspecific cellular and humoral defense mechanisms in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Environ. Toxicol. Chem. Vol 9999, No. 12: 1-3.
  • Grudniewska J., Dobosz S., Goryczko K. 2008. Rearing atlantic sturgeon (Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus Mitchell), at the Inland Fisheries Institute Departament of Salmonid Research Rutki using Radunia River water. Actual status and active protection of sturgeon fish populations endangered by extinction. Wyd. IRS; 243-250.
  • Grudniewska J., Terach-Majewska E., Góral C. 2008. Ocena skuteczności działania kwaśnego preparatu biobójczego w wylęgarni podczas inkubacji ikry oraz  profilaktycznych kąpieli narybku pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss). Biotechnologia w akwakulturze. Wyd. IRS; 395-401.
  • Grudniewska J., Dobosz S., Terech-Majewska E., Siwicki A.K, 2007. Profilaktyka przeciwgrzybicza możliwości zastosowania Bronopolu w wylęgarni. Rozród, podchów, profilaktyka ryb jeziorowych i innych gatunków. Wyd. IRS, 253-261.
  • Dębowski P., Dobosz S., Grudniewska J., Kuźmiński H. 2006. Impact of egg size and origin on the course and period of sea trout (Salmo trutta L.) hatching. Arch. Pol. Fish. Vol. 14, Fasc. 1.
  • Dębowski P., Dobosz S., Grudniewska J.,  Kuźmiński H. 2005. Fecundity and egg size in sea trout (Salmo trutta m. trutta L.) in pond conditions. Arch. Pol. Fish. vol. 13 fasc. 2:227-234.
  • Goryczko K., Bieniarz K., Dobosz S., Grudniewska J. 1991. The effect of 17-beta estradiol on rainbow trout. Pol. Archiw. Hydrobiol. V.38, nr 2: 303-309.