dr inż. Marek Łuczyński

Kontakt
Telefon: 
+48 89 524 01 71

 

Publikacje (okres 2009-2022):

 • Karol Korzekwa, Piotr Gomułka, Joanna Nowosad, Daria J. Kucharczyk, Katarzyna Targońska, Tomasz K. Czarkowski, Daniel Żarski, Laszlo Horváth, Tamas Müller, Roman Kujawa, Marek J. Łuczyński, Joanna Łuczyńska, Hany M.R. Abdel-Latif, Dariusz Kucharczyk. Bacterial survey of skin ulcers in Anguilla anguilla L. females during artificial maturation under controlled conditions, Aquaculture Reports 2022, 25, 101259, https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2022.101259.
 • Łuczyńska, J.; Łuczyński, M.J.; Nowosad, J.; Kowalska-Góralska, M.; Senze, M. Total Mercury and Fatty Acids in Selected Fish Species on the Polish Market: A Risk to Human Health. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 10092. https://doi.org/10.3390/ijerph191610092
 • Łuczyński, M.J.; Nowosad, J.; Łuczyńska, J.; Kucharczyk, D. Effect of Application of Different Activation Media on Fertilization and Embryo Survival of Northern Pike, (Esox lucius) under Hatchery Conditions. Animals 2022, 12, 1022. https://doi.org/10.3390/ani12081022
 • Łuczyńska, J.; Pietrzak-Fiećko, R.; Purkiewicz, A.; Łuczyński, M.J. Assessment of Fish Quality Based on the Content of Heavy Metals. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 2307. https://doi.org/10.3390/ijerph19042307
 • Łuczyńska, J., Paszczyk, B., Łuczyński, M.J., Kowalska-Góralska, M., Nowosad, J., Kucharczyk, D.  2020. Using Rutilus rutilus (L.) and Perca fluviatilis (L.) as Bioindicators of the Environmental Condition and Human Health: Lake Łańskie, Poland.  Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 7595; doi:10.3390/ijerph17207595
 • Łuczyńska, J., Tońska, E., Paszczyk, B., Łuczyński, M.J. 2020. The relationship between biotic factors and the content of chosen heavy metals (Zn, Fe, Cu and Mn) in six wild freshwater fish species collected from two lakes (Łańskie and Pluszne) located in northeastern Poland. Iranian Journal of Fisheries Sciences. Viol. 19(1): 421-442.  DOI: 10.22092/ijfs.2019.118904
 • Łuczyńska J., Paszczyk B., Łuczyński M.J. 2019. Determination of cadmium in muscles and liver of freshwater fish species from Mazurian Lake District, and risk assessment of fish consumption (Poland). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences   Turk. J. Fish.& Aquat. Sci. 19(11), 935-945, http://doi.org/10.4194/1303-2712-v19_11_05
 • Łuczyńska J., Paszczyk B., Łuczyński M.J. Fish as a bioindicator of heavy metals pollution in aquatic ecosystem of Pluszne Lake, Poland, and risk assessment for consumer’s health. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2018, 153, 60-67. doi: 10.1016/j.ecoenv.2018.01.057
 • Kucharczyk, D., Nowosad J., Kujawa R., Dietrich, G. Biegaj M., Sikora, M., Łuczyński, MJ. 2017. Comparison of spontaneous and hormone-induced reproduction of burbot (Lota lota L.) under hatchery conditions. Aquaculture (2017), doi: 10.1016/j.aquaculture.2017.08.040
 • Łuczyńska, J., Paszczyk, B., Nowosad, J., Łuczyński, M.J. 2017. Mercury, fatty acids content and lipid quality indexes In muscles of freshwater and marine fish on the polish market. Risk assessment of fish consumption. Int. J. Environ. Res. Public Health 2017, 14, 1120; doi:10.3390/ijerph14101120
 • Zamknięte obiegi recyrkulacyjne w praktyce rybackiej – część I (red.) D. Kucharczyk, M.J. Łuczyński, J. Nowosad, Wyd. GUSTAW Fish, Szczecin. ISBN 978-83-946206-0-8.
 • Zamknięte obiegi recyrkulacyjne w praktyce rybackiej – część II (red.) D. Kucharczyk, M.J. Łuczyński, J. Nowosad, Wyd. GUSTAW Fish, Szczecin. ISBN 978-83-946206-1-5.
 • Łuczyński M., Pstrągowski S., 2016. Przewoźne wylęgarnie ryb W: Zamknięte obiegi recyrkulacyjne w praktyce rybackiej – część I (red.) D. Kucharczyk, M.J. Łuczyński, J. Nowosad, Wyd. GUSTAW Fish, Szczecin, str.: 92 – 97. ISBN 978-83-946206-0-8.
 • Nowosad J., Kucharczyk D., Czarkowski T.K., Łuczyński M., 2016. Podchów larw wybranych gatunków ryb w RAS W: Zamknięte obiegi recyrkulacyjne w praktyce rybackiej – część I (red.) D. Kucharczyk, M.J. Łuczyński, J. Nowosad, Wyd. GUSTAW Fish, Szczecin, str.: 98 – 112. ISBN 978-83-946206-0-8.
 • Kucharczyk D., Nowosad J., Łuczyński M.J., Targońska K., 2016. New technique for fertilizing eggs of burbot, asp and ide under hatchery conditions. Animal Reproduction Science, 172:143–147. – 30 pkt., 1,377 IF A
 • Łuczyńska J., Łuczyński M.J., Paszczyk B., Tońska E., 2016, Concentration of mercury in muscles of predatory and non-predatory fish from lake Pluszne (Poland), J. Vet. Res., 60: 43-47, DOI: 10.1515/jvetres-2016-0007. – 15 pkt. 0,468 IF A
 • Łuczyńska J., Łuczyński M.J., Paszczyk B., 2016, Assessment of mercury in muscles, liver and gills of and freshwater fish, J. Elem.,): 113-129, DOI: 10.5601/jelem.2015.20.2.879.
 • Gomułka, P., E. Czerniak, J. Dągowski, M.J. Łuczyński, A. Szczerbowski, M. Szkudlarek. 2015. Effects of propofol and carbon dioxide on acid-base balance In Siberian sturgeon. Polish Journal of Veterinary Sciences, Vol 15 (2): 267-272. DOI 10.1515/pjvs-2015-0035
 • Gomułka, P., J. Dągowski, T. Własow, M. Szczepkowski, E. Czerniak, E. Ziomek, A. Szczerbowski, M.J. Łuczyński, M. Szkudlarek. 2015.  Haematological and Biochemical Blond Profile In Russian Sturgeon Following Propofol and Eugenol Anaesthesia. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 15: 13-17. DOI 10.4194/1303-2712-v15_1_02
 • Dariusz Kucharczyk, Daniel Żarski, Katarzyna Targońska, Marek J. Łuczyński, Andrzej Szczerbowski, Joanna Nowosad, Roman Kujawa, Andrzej Mamcarz. Induced artificial androgenesis in common tench, Tinca tinca (L.), using common carp and common bream eggs. Italian Journal of Animal Science 2014; vol. 13:2890  p. 196-200.
 • Joanna Łuczyńska, Beata Paszczyk, Marek J. Łuczyński - Fatty acid profiles in marine and freshwater fish from fish markets in northeastern Poland. Arch. Pol. Fish. 2014 22(3):181-188
 • Katarzyna Targońska, Andrzej Szczerbowski, Daniel Żarski, Marek J. Łuczyński, Maciej Szkudlarek, Piotr Gomułka & Dariusz Kucharczyk. Comparison of different spawning agents in artificial out-of-season spawning of Eurasian perch, Perca fluviatilis L.  Aquaculture Research, 2014, 45, p. 765–767.
 • Targońska K., Szczerbowski A., Żarski D., Łuczyński M. J., Szkudlarek M., Gomułka P., Kucharczyk D. 2012 – Comparison of different spawning agents in artificial out-of-season spawning of Eurasian perch, Perca fluviatilis L. Aquacult. Res. doi:10.1111/are.12010.
 • Szkudlarek M., Szczerbowski A., Łuczyński M.J. 2010. Wstępne efekty funkcjonowania projektu innowacyjnego w zakresie stymulowania wzrostu produkcji materiału zarybieniowego cennych gatunków ryb, ze szczególnym uwzględnieniem szczupaka. W: Mickiewicz M. (red.) "Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2009 roku". Wydawnictwo IRS Olsztyn, ss. 123 - 132.
 • Dariusz Kucharczyk, Katarzyna Targońska, Daniel Żarski, Sławomir Krejszeff, Krzysztof Kupren, Marek J. Łuczyński, Andrzej Szczerbowski. The reproduction of neon tetra, Paracheirodon innesi (Myers, 1936), under controlled conditions. Pol. J. Natur. Sc. 2010, Vol 25(I):81-92,
 • Szczerbowski, A. Kucharczyk, D., Mamcarz, A., Luczynski, M.J. Targonska, K., Kujawa, R., 2009. Aritificial off-season spawning of Eurasian perch Perca fuviatilis L). Archives of Polish Fisheries 17: 95-98.
 • Kucharczyk, D., Targońska, K.,  Żarski, D., Łuczyński, M.J., Szczerbowski, A., Rożek, W., Kujawa, R., Mamcarz A., 2009 Androgenetic origin of Vimba bream, Vimba vimba (L.,) using goldfish eggs.  Proc. Aquaculture Europe, Trondheim, 14 - 17 August 2009.  European Aquaculture Society, pp. 334-335
 • Łuczyńska, J., Borejszo, Z., Łuczyński, M.J. 2009. The composition of fatty acids in muscles of six freshwater fish species from the Mazurian Great Lakes (northeastern Poland). Archives of Polish Fisheries, 17: 171-178.
 • Targońska, K., Żarski, D., Szkudlarek, M., Szczerbowski, A., Łuczyński, M.J.  Mamcarz, A., Kucharczyk, D., 2009. The comparision of two spawning agents in artificial reproduction of pikeperch (Sander lucioperca L.).  Proc. Aquaculture Europe, Trondheim, 14 - 17 August 2009.  European Aquaculture Society,  pp 600-601.