Zakład Ichtiologii, Hydrobiologii i Ekologii Wód

Kontakt
Adres: 
10-719 Olsztyn, Oczapowskiego 10
Telefon: 
+48 89 524 01 71
Skład osobowy

Tematyka badawcza zakładu:

 • Doskonalenie chowu i hodowli ryb jesiotrowatych
 • Restytucja jesiotra bałtyckiego
 • Rozród naturalny ryb
 • Relacje troficzne w litoralu jezior
 • Wpływ zmian warunków naturalnych na populacje ryb
 • Podchów narybku węgorza w warunkach kontrolowanych
 • Kształtowanie się cech i struktur populacji węgorza żyjących w warunkach naturalnych
 • Badania procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych warunkujących produktywność ekosystemów wodnych oraz aplikacja wyników badań w gospodarce rybackiej i akwakulturze.
 • Badania hydrobiologiczne jezior zarybianych rybami roślinożernymi, dystroficznych, mezotroficznych i eutroficznych Mazur i Suwalszczyzny, włączonych w systemy chłodzenia elektrowni.
 • Waloryzacja ekologiczna i biologiczna ekosystemów wodnych obszarów chronionych.
 • Fitoplankton jako wskaźnik oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych.
 • Ocena globalnych zmian środowiska i różnorodności biologicznej ekosystemów wodnych, wynikających z eutrofizacji wód, przemian klimatu i antropopresji.
 • Ocena wpływu akwakultury na ekosystemy wodne.
 • Rozprzestrzenianie się obcych i inwazyjnych gatunków roślin i zwierząt w wodach śródlądowych.