dr Justyna Sikorska

Kontakt
Telefon: 
+48 22 756 20 88

Wykształcenie

 • 2004, magister biologii, Akademia Podlaska w Siedlcach, Wydział Rolniczy
 • 2010, doktor nauk rolniczych, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

 

Przebieg zatrudnienia

 • 2004-2010: Zakład Rybactwa Stawowego w Żabieńcu, asystent
 • 2010-obecnie: Zakład Rybactwa Stawowego w Żabieńcu, adiunkt

 

Główne zainteresowania badawcze

 • biologia ryb karpiowatych (Barbus barbus, Carassius carassius, Chondrostoma nasus, Cyprinus carpio, Tinca tinca, Vimba vimba i in.)
 • akwakultura – doskonalenie biotechnik podchowu wczesnych stadiów ryb karpiowatych w warunkach kontrolowanych; poszukiwanie metod zapobiegania deformacjom szkieletu powstającym u młodocianych ryb intensywnie żywionych paszami komercyjnymi
 • czynna ochrona cennych zagrożonych wyginięciem gatunków ryb karpiowatych, ze szczególnym uwzględnieniem strzebli błotnej Eupallasella percnurus

 

Członkostwo w organizacjach

 • 2012-obecnie: Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, członek Komisji Nagród im. Prof. Mariana Gieysztora (Sekretarz Komisji).

 

Granty

 • 2008-2011: projekt badawczy MNiSW nr N N311 2975 35 pt. „Wykorzystanie pokarmu naturalnego i temperatury wody do zapobiegania deformacjom szkieletu u młodocianych ryb karpiowatych w warunkach kontrolowanych” (wykonawca).
 • 2010-2013: projekt badawczy MNiSW nr N N311 3248 39 pt. „Określenie wielkości, struktury płciowej i wiekowej oraz zmienności genetycznej zagrożonego gatunku ryby, strzebli błotnej Eupallasella percnurus, jako podstawa jej czynnej ochrony w Polsce” (wykonawca).
 • 2011-2014: projekt badawczy NCN nr 2011/01/D/NZ9/00254 pt. „Opracowanie metod utrzymywania w warunkach kontrolowanych i wykorzystywania do rozrodu stada podstawowego strzebli błotnej Eupallasella percnurus oraz kriokonserwowania jej nasienia do celów czynnej ochrony gatunku” (kierownik).
 • 2015-2018: projekt badawczy NCN nr 2014/15/B/NZ9/05240 pt. „Zastosowanie technik biologii molekularnej i kriokonserwacji nasienia oraz technik bioinformatycznych w tworzeniu banku genów zagrożonego gatunku ryby, strzebli błotnej (Eupallasella percnurus)” (wykonawca)

 

Nagrody i wyróżnienia

 • 2010: nagroda Dyrektora IRS przyznana za rozprawę doktorską
 • 2011: nagroda Dyrektora IRS za upowszechnianie osiągnięć naukowych w liczących się czasopismach w 2010 r.
 • 2012: nagroda Dyrektora IRS za upowszechnianie osiągnięć naukowych w liczących się czasopismach w 2011 r.
 • 2013: nagroda Dyrektora IRS za dorobek naukowy

 

Dorobek naukowy

Łącznie 79 publikacji (31 oryginalnych prac twórczych, 25 rozdziałów w wydawnictwach książkowych i 23 artykuły popularnonaukowe) oraz 31 doniesień konferencyjnych (18 referatów i 13 posterów), 1 ekspertyza.

 

Wybrane publikacje naukowe

 1. Kamiński R., Sikorska J., Wolnicki J. 2021 – Extracorporeal acidic predigestion of commercial dry diets can reduce the incidence of body deformities in the stomachless fish crucian carp (Carassius carassius L.) – Fisheries & Aquatic Life 29: 62-68.
 2. Kamiński R., Judycka S., Sikorska J., Wolnicki J. 2021 – Hormonal treatment with Ovopel increases sperm production in lake minnow, Eupallasella percnurus (Pallas, 1814) – Fisheries & Aquatic Life 29(1): 50-53. DOI 10.2478/aopf-2021-0006
 3. Sikorska J., Judycka S., Kamiński R., Wolnicki J. 2020 – Quality and quantity parameters of semen in endangered cyprinid fish lake minnow, Eupallasella percnurus (Pall.), from six Polish populations – Fisheries & Aquatic Life 28: 200-204. doi: 10.2478/aopf-2020-0024
 4. Wolnicki J., Sikorska J. 2019 – Czynna ochrona strzebli błotnej Eupallasella percnurus w Polsce: skuteczna rewitalizacja siedliska na zanikającym stanowisku Barłożnia Wolsztyńska – Chrońmy Przyrodę Ojczystą 75, 4: 243-253.
 5. Wolnicki J., Kolasa Sz., Sikorska J. 2018 – Restytucja strzebli błotnej Eupallasella percnurus w Poleskim Parku Narodowym – Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74, 2: 117-125.
 6. Sikorska J., Kondera E., Kamiński R., Ługowska K., Witeska M., Wolnicki J. 2018 – Effect of four rearing water temperatures on some performance parameters of larval and juvenile crucian carp, Carassius carassius, under controlled conditions – Aquaculture Research 49, 12: 3874-3880.
 7. Wolnicki J., Kamiński R., Sikorska J. 2017 – Combined effects of water temperature and daily food availability period on the growth and survival of tench (Tinca tinca) larvae – Aquaculture Research 48: 3809-3816.
 8. Kamiński R., Sikorska J., Wolnicki J. 2017 – Diet and water temperature affect body deformities in juvenile tench Tinca tinca (L.) reared under controlled conditions – Aquaculture Research 48: 1327-1337. doi:10.1111/are.12974
 9. Kamiński R., Sikorska J., Polak-Juszczak L., Wolnicki J. 2017 – Effects of temperature on growth, food utilization efficiency, body chemical composition and incidence of deformities in juvenile tench Tinca tinca (L.) fed a commercial starter and/or natural food – Acta Ichthyologica et Piscatoria 47 (1): 63-71.
 10. Hliwa P., Król J., Sikorska J., Wolnicki J., Dietrich G.J., Kamiński R., Stabińska A., Ciereszko A. 2017 – Gonadogenesis and annual reproductive cycles of an endangered cyprinid fish – lake minnow Eupallasella percnurus  (Pallas, 1814) – Animal Reproduction Science 176: 40-50. doi: 10.2478/aopf-2021-0008
 11. Dietrich G., Wolnicki J., Słowińska M., Sikorska J., Hliwa P., Kamiński R., Liszewska E., Ciereszko A. 2015 – Short-term storage and cryopreservation of lake minnow (Eupallasella percnurus (Pallas, 1814)) sperm. Journal of Applied Ichthyology 31 (Suppl. 1): 75-78.
 12. Dietrich G., Pecio A., Sikorska J., Wolnicki J., Słowińska J., Hliwa P., Kamiński R., Andronowska A., Ciereszko A. 2014 –  Semen biology of lake minnow Eupallasella percnurus (Pall.) – Journal of Fish Biology 85: 446-455.
 13. Kamiński R., Wolnicki J., Sikorska J., Garcia V. 2013 – Effects of temperature on growth, survival and body composition in larvae of barbel, Barbus barbus (L.) – Aquaculture International 21: 829-841.
 14. Kamler E., Kamiński R., Wolnicki J., Sikorska J., Wałowski J. 2012 – Effects of diet and temperature on condition, proximate composition and three major macro elements, Ca, P and Mg, in barbel Barbus barbus juveniles – Reviews in Fish Biology and Fisheries 22: 767-777.
 15. Sikorska J., Wolnicki J., Kamiński R. 2012 – Effect of different diets on body mineral content, growth and survival of barbel Barbus barbus  (L.) larvae reared under controlled conditions – Archives of Polish Fisheries 20: 3-10.
 16. Dietrich G., Wolnicki J., Słowińska M., Sikorska J., Hliwa P., Kamiński R., Ciereszko A. 2011 – Preliminary characteristics of lake minnow Eupallasella percnurus (Pall.), semen – Archives of Polish Fisheries 19, 3: 133-136.
 17. Hliwa P., Wolnicki J., Król J., Sikorska J., Kamiński R., Ciereszko A. 2011 – State of lake minnow, Eupallasella percnurus (Pall.), gonads during pre-spawning season – preliminary results – Archives of Polish Fisheries 19, 3: 137-143.
 18. Kamiński R., Wolnicki J., Sikorska J. 2011 – Physical and chemical water properties in water bodies inhabited by the endangered lake minnow,  Eupallasella percnurus (Pall.), in central Poland – Archives of Polish Fisheries 19, 3: 153-159.
 19. Sikorska J., Wolnicki J. 2011 –  Occurrence, threats, and the need for active protection of the lake minnow, Eupallasella percnurus (Pall.), in Wielkopolskie Voivodeship in Poland – Archives of Polish Fisheries 19, 3: 223-226.
 20. Sikorska J., Wolnicki J., Kamiński R. 2011 – Size and structure of a new lake minnow Eupallasella percnurus (Pall.) population established by translocations –  Archives of Polish Fisheries 19, 3: 195-200.
 21. Wolnicki J., Kamiński R., Sikorska J., Kusznierz J., Radtke G. 2011 –  Lake minnow, Eupallasella percnurus (Pall.), in Kujawsko-Pomorskie Voivodeship in Poland – past and present occurrence and protection – Archives of Polish Fisheries 19, 3: 217-222.
 22. Wolnicki J., Kamiński R., Sikorska J. 2011 – Occurrence, threats and active protection of the lake minnow, Eupallasella percnurus (Pall.), in Mazowieckie Voivodeship in Poland – Archives of Polish Fisheries 19, 3: 209-216.
 23. Wolnicki J., Sikorska J., Kolejko M. 2011 – Lake minnow, Eupallasella percnurus (Pall.), in Lubelskie Voivodeship in Poland – occurrence, threats, and protection – Archives of Polish Fisheries 19, 3: 201-208.
 24. Sikorska J. 2010 – Dietetyczne przyczyny powstawania deformacji ciała u larw i młodocianych ryb w akwakulturze. Część 1. Substancje mineralne – Komunikaty Rybackie 4: 1-4.
 25. Sikorska J. 2010 – Dietetyczne przyczyny powstawania deformacji ciała u larw i młodocianych ryb w akwakulturze. Część 2. Witaminy, aminokwasy i kwasy tłuszczowe – Komunikaty Rybackie 5: 1-4.
 26. Sikorska J., Wolnicki J. 2010 – Cadmium and copper toxicity to tench Tinca tinca (L.) larvae after a short term exposure – Reviews in Fish Biology and Fisheries 20, 3: 417-423.
 27. Kamiński R., Kamler E., Wolnicki J., Sikorska J., Wałowski J. 2010 – Condition, growth and food conversion in barbel, Barbus barbus (L.) juveniles under different temperature/ diet combinations – Journal of Thermal Biology 35: 422-427.
 28. Wolnicki J., Sikorska J., Kamiński R. 2009 – Response of larval and juvenile rudd Scardinius erythrophthalmus (L.) to different diets under controlled conditions – Czech Journal of Animal Science 54, 7: 331-337.
 29. Wolnicki J., Sikorska J. 2009 – Występowanie strzebli błotnej Eupallasella percnurus (Pallas) na ziemiach polskich do końca XX wieku – Komunikaty Rybackie 2: 10-13.
 30. Kamler E., Wolnicki J., Kamiński R., Sikorska J. 2008 – Fatty acid composition, growth and morphological deformities in juvenile cyprinid, Scardinius erythrophthalmus fed formulated diet supplemented with natural food – Aquaculture 278/1-4: 69-76.
 31. Wolnicki J., Kamiński R., Sikorska J., Kusznierz J. 2008 – Assessment of the size and structure of lake minnow Eupallasella percnurus (Pallas, 1814) population inhabiting a small water body in Central Poland – Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego – OL PAN 5, 2: 181-189.
 32. Wolnicki J., Radtke G., Sikorska J., Kamiński R., Kolejko M., Kusznierz J. 2008 – Actual state of the occurrence of the endangered cyprinid fish, lake minnow Eupallasella percnurus (Pallas, 1814), in Poland – Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego – OL Lublin 5, 2: 190-198.
 33. Wolnicki J., Sikorska J., Kamiński R. 2008 – Occurrence and conservation of the endangered cyprinid fish species, lake minnow Eupallasella percnurus (Pallas, 1814), in the Mazowieckie Voivodeship in Poland – Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego – OL PAN 5, 2: 190-198.
 34. Wolnicki J., Sikorska J., Kolejko M., Kamiński R., Radtke G. 2007 – Newest discoveries of lake minnow Eupallasella percnurus (Pallas, 1814) stations in Poland – Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego4: 314-321.
 35. Wolnicki J., Kolejko M., Sikorska J. 2006 – Present state of the occurrence of lake minnow  Eupallasella perenurus (Pallas, 1814) in the Lubelskie Voivodeship (Poland) – Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 3: 250-256.
 36. Sikorska J., Wolnicki J. 2006 – Cadmium toxicity to rudd, Scardinius erythrophthalmus (L.), larvae after a short-term exposure – Archives of Polish Fisheries 14: 15-27.