dr Maja Prusińska

Kontakt

Wykształcenie

Dr. 2005. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski z Olsztynie

Dr nauk rolniczych, dyscyplina rybactwo, specjalność akwarystyka

Tytuł pracy doktorskiej: Wczesny rozwój pięciu gatunków pielęgnic (Pisces, Cichlidae) w warunkach laboratoryjnych. Praca nagrodzona nagrodą rektora UWM w Olsztynie.

Mgr 1999  Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Mgr biologii, specjalność: biologia środowiskowa

 

Zatrudnienie:

2005 – 2007 – Praca na stanowisku specjalista naukowo-techniczny na wydziale Rybactwa UMW w Olsztynie. Kierowanie Laboratorium Ryb Ozdobnych Katedry Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego. Prowadzenie wykładów oraz ćwiczeń ze studentami IV i V roku, planowanie doświadczeń, wykonywanie ich, analizowanie wyników oraz pisanie publikacji. Gromadzenie literatury z zakresu badań, wykonywanie tłumaczeń prac naukowych z języka rosyjskiego oraz angielskiego.

2010 – do chwili obecnej- pracownik Zakładu Ichtiologii Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

 

Zainteresowania: kynologia, felinologia, akwarystyka, terrarystyka.

 

Publikacje:

 1. Prusińska Maja, 2000, Paracyprichromis nigripinnis, Nasze Akwarium, nr 15, s. 21-25.
 2. Prusińska Maja, 2001, Ryby z rodzaju Cyprichromis, Nasze Akwarium, nr 16, s.5-9.
 3. Prusińska Maja, 2001, Artemia czyli solowiec, Nasze Akwarium, nr 17, s.19 – 22.
 4. Prusińska Maja, 2001, Czerwona larwa komara czyli ochotka, Nasze Akwarium nr 18, s. 17-19
 5. Prusińska Maja, 2001, Biała larwa komara czyli wodzień, Nasze Akwarium, nr 19, s.14 – 16.
 6. Prusińska Maja, 2001, Tubifeks – najbardziej kontrowersyjny pokarm żywy, Nasze Akwarium, nr 20, s.13 – 15.
 7. Prusińska Maja, 2001, Oczlik – przedstawiciel widłonogów, Nasze Akwarium, nr 21, s.13 – 16.
 8. Prusińska Maja, 2001, Wioślarki – bogactwo naszych wód, Nasze Akwarium, nr 22, s. 26 – 29.
 9. Prusińska Maja, 2001, Muszlowiec wielkooki – rybi architekt, Nasze Akwarium, nr 23, s.48 – 52.
 10. Prusińska Maja, 2001, Tanganika – środowisko życia naszych ryb, Nasze Akwarium, nr 24, s. 28-31
 11. Prusińska Maja, 2001, Tanganika – bioróżnorodność, Nasze Akwarium, nr 25., s. 18 – 22.
 12. Prusińska Maja, 2001, Tanganika – ryby pelagiczne. Cz. I, Nasze Akwarium, nr 26., s.12 – 16.
 13. Prusińska Maja, 2001, Dymorfizm płciowy pielęgnic z Wielkich Jezior Afrykańskich, Akwa Forum, nr 1, s.64 – 69.
 14. Prusińska Maja, 2001, Tanganika – ryby pelagiczne. Cz. II.. Nasze Akwarium nr 27, s. 10 – 14.
 15. Prusińska Maja, 2002, Skąd się biorą kolorowe ryby?, Akwa Forum, nr 2, s.52 – 55.
 16. Prusińska Maja, 2002, Litoral skalisty, Nasze Akwarium, nr 28, s.10 – 13.
 17. Prusińska Maja, 2002, Dlaczego ryby są agresywne?, Akwa Forum, nr 3., s.55-59
 18. Prusińska Maja, 2002, Litoral skalisty – ryby drapieżne, Nasze Akwarium, nr 29, s.10-13
 19. Prusińska Maja, 2002, Dimidiochromis compressiceps, Nasze Akwarium nr 30., s. 18-21
 20. Prusińska Maja, 2002, Księżniczki nie tylko z Burundi., Nasze Akwarium, nr 32, s.15-17.
 21. Prusińska Maja, 2002, Szczelinowce, Nasze Akwarium, nr 33, s. 37- 39
 22. Prusińska Maja, 2002, Sciaenochromis fryeri – „Irokez” w akwarium, Nasze Akwarium, nr 35, s. 15-17
 23. Prusińska Maja, 2002, Tanganika w akwarium, Nasze Akwarium, nr 37,s.31-35
 24. Prusińska Maja, 2002, Naskalniki – ryby z rodzaju Julidochromis i Chalinochromis, Nasze Akwarium, nr 38, s. 5-9
 25. Prusińska Maja, 2002, Przejawy agresji w akwarium, Akwa Forum, nr 4, s.55-59
 26. Prusińska Maja, 2002, Jak skutecznie się rozmnażać?, Akwa Forum, nr 5, s. 50-56
 27. Prusińska Maja, 2003, Dziwne, nieruchome, rybie coś – Lepidiolamprologus lemairii, Nasze Akwarium, nr 43, s. 21-24
 28. Prusińska Maja, 2003, Jezioro Wiktorii. Część I. Specjacja i ekstynkcja, czyli powstawanie i wymieranie gatunków. Nasze Akwarium, nr 44, s. 31-36
 29. Prusińska Maja, 2003, Jezioro Wiktorii. Część II. Czy tylko furu ucierpiały? Nasze Akwarium, nr 45, s 31-36.
 30. Prusińska Maja, 2004, Szczelinowiec inny niż wszystkie – Variabilichromis moori, Nasze Akwarium, nr 57, s 20-24.
 31. Krzysztof Kupren, Andrzej Mamcarz, Dariusz Kucharczyk, Maja Prusińska, Sławomir Krejszeff (2008): Influence of water temperature on eggs incubation time and embryonic development of fish from genus Leuciscus. Pol. J. Natur. Sc., Vol 23(2): 461-481, Y. 2008
 32. Katarzyna Targońska, Dariusz Kucharczyk, Andrzej Mamcarz, Jan Glogowski, Sławomir Krejszeff, Maja Prusińska, Krzysztof Kupren (2008) Influence of individual variability in the percentage of motile spermatozoa and motility time on the survival of embryos of chosen fish species. Pol. J. Natur. Sc., Vol 23(1): 178-187, Y. 2008
 33. Maja Prusińska, Andrzej Mamcarz, Krzysztof Kupren (2009) Early ontogeny of Tropheus moorii in laboratory conditions. Pol.J.Natur.Sc, 23(4): 888-903
 34. Krzysztof Kupren, Andrzej Mamcarz, Dariusz Kucharczyk, Maja Prusińska (2008) Changes in morphometric parameters in selected early ontogenic stages of three fish species from the genus Leuciscus (Teleostei, Cyprinidae). Arch.Pol.Fish.: 16 (4): 421 – 436.
 35. Maja Prusińska (2010) Bojownik – więzień plastikowego kubeczka. Magazyn Akwarium nr 100, s. 23-25.
 36. Maja Prusińska (2010) Bojownik – obiekt badań naukowych. Magazyn Akwarium, nr 101, s.18-20.
 37. Maja Prusińska (2011) Bojownik – ryba agresywna. Magazyn Akwarium nr 102, s. 11-12.
 38. Maja Prusińska (2011) Krzywe ryby. Rodzaje deformacji ciała u ryb akwariowych.. Magazyn Akwarium nr 104, s. 10 – 13.
 39. Maja Prusińska (2011) Krzywe ryby czyli o przyczynach powstawania deformacji u ryb akwariowych. Magazyn Akwarium nr 106, s. 24-27.
 40. Maja Prusińska, Grzegorz Wiszniewski (2011) Przyczyny powstawania oraz rodzaje deformacji szkieletu ryb ozdobnych., Komunikaty Rybackie 1 (120/2011), s. 24-27.
 41. Maja Prusińska (2011) Informacja o projekcie „Opracowanie podstaw biotechnologii żywienia młodocianych stadiów ryb dla potrzeb akwakultury na Ukrainie”, Komunikaty Rybackie nr 5 (124)/ 2011, 1-4, s. 39-40.
 42. Maja Prusińska, Chepurkina M (2011) Żywienie stadiów młodocianych jesiotrów pokarmem naturalnym [w:] „Problemy chowu młodocianych stadiów ryb jesiotrowatych” ed. R.Kolman, M. Prusińska, Wydawnictwo IRS, Olsztyn, s. 23 – 34.
 43. Maja Prusińska., Chepurkina M., Wiszniewski G Duda A., Kolman R. (2011): „Wstępne wyniki podchowu larw jesiotra rosyjskiego (Acipenser gueldenstaedtii) karmionych żywym, wzbogacanym pokarmem”. [w:] Nowe gatunki w akwakulturze. Rozród, podchów, profilaktyka, red. Zakęś Z. ,Demska – Zakęś K., Kowalska A. Wydawnictwo IRS, Olsztyn, s. 45 – 52.
 44. Kolman R.; Prusińska M.; Wiszniewski G., Duda A.; Terteryan L.; Hrytsynyak I.; Zdanowski B. 2012. Rozród sterleta Acipenser ruthenus w gospodarstwie Ishkhan na Ukrainie - wstęp do odbudowy zagrożonej wyginięciem dniestrzańskiej populacji. - Komun. Ryb. nr 4 (129) s. 28-31, il. Bibliogr.
 45. Prusińska M., 2012. Pokarmy żywe w larwikulturze jesiotrów. W: Problemy produkcji materiału zarybieniowego ginących populacji ryb jesiotrowatych. Pod red. R. Kolmana i M. Prusińskiej Wyd. IRS. s. 21-30
 46. Duda A., Kolman R., Prusińska M., Wiszniewski G., 2012. Konferencja AQUA 2012 Global Aquaculture – Securing Our Future. W: Komunikaty Rybackie nr 5 (130) 2012, s. 38 – 40.
 47. Prusińska M., Kolman R., 2012. Konferencja szkoleniowa na Ukrainie. W: Komunikaty Rybackie nr 5 (130) 2012, s. 41 – 43.
 48. Prusińska M., 2012. Opracowanie „Problemy produkcji materiału zarybieniowego ginących populacji ryb jesiotrowatych” red. R. Kolman, M. Prusińska. W: Komunikaty Rybackie nr 5 (130) 2012, s. 44.
 49. Prusińska M, Kolman R., Duda A., Wiszniewski G., 2013, Использование живого корма в выращивании личинок осетров исчезающих видов”, 25-26 września 2013 r, Kaliningrad, publikacje z konferencji naukowej Водные биоресурсы, аквакультура и экология водоемов”, wydawnictwo ФГБОУ ВПО "КГТУ", Kaliningrad, s:203 – 206.
 50. Prusińska M., 2013, Biznes akwarystyczny. Komunikaty Rybackie 4(2013): 28 – 31.
 51. Prusińska M, 2013, Środowisko Tanganiki. Komunikaty Rybackie 5(2013): 22 – 28.
 52. Prusińska M., 2013, Tanganika w akwarium. Komunikaty Rybackie 6(2013): 38 – 41.
 53. Prusińska M., 2013, Ciemna strona akwarystyki. Magazyn Akwarium , 132: 10-18.
 54. K.Kupren, M.Prusińska, D.Żarski, S.Krejszeff, D.Kucharczyk, 2013, Early development and allometric growth in the Nannacara anomala Regan, 1905 (Cichlidae, Pisces) under laboratory conditions. Neotropical Ichthyology, praca przyjęta do druku.

 

Prezentacje na konferencjach krajowych:

 1. Zębek, E., Bonar, A., and Prusińska, M. (2000): Porównanie jakościowych i ilościowych zmian w fitoplanktonie jeziora Jeziorak Mały i w przylegającym plosie Jeziorak Duży. XVIII Spotkania Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, Bialystok, 4-8. IX. 200, 74-74.
 2. Prusińska Maja, II Forum Akwarystyki Polskiej. IV Zlot Internetowego Związku Akwarystów, Toruń 2001, 23-24 czerwca. Temat prezentacji: „Tropheus i jego życie codzienne”, prezentacja multimedialna.
 3. Prusińska Maja, Nowacki Marcin, III Forum Akwarystyki Polskiej, Toruń 2002, 25-28 kwietnia. Temat prezentacji: „Próby odtworzenia biotopu jeziora Tanganika w akwarium”, prezentacja multimedialna.
 4. Prusińska Maja, IV Forum Akwarystyki Polskiej, Toruń 2003, 10-13 kwietnia. Temat prezentacji: „O porozumiewaniu się ryb”, prezentacja multimedialna.
 5. Prusińska Maja: Ogólnopolski Zlot Akwarystów Internautów, Kraków 22-23.04, 2004. Temat prezentacji: „Na czym polega fenomen trofeusa?”, prezentacja multimedialna.
 6. Maja Prusińska., Chepurkina M., Wiszniewski G Duda A., Kolman R. (2011): „Wstępne wyniki podchowu larw jesiotra rosyjskiego (Acipenser gueldenstaedtii) karmionych żywym, wzbogacanym pokarmem”. Konferencja WYLĘGARNIA 2011, 13-14.09.2011, Polańczyk.

 

Prezentacje na konferencjach zagranicznych:

 1. Maja Prusińska., Cebula, A., Targońska, K., Kucharczyk, D., Mamcarz, A., Kwiatkowski M., 2005. Reproduction of koi carp under controlled conditions. Aquaculture Europe 2005, Trondheim, Norway, August 5-9, 2005, str. 449-450.
 2. Maja Prusińska., Chepurkina M., 2011. „Zastosowanie żywego pokarmu wzbogacanego w podchowie larw jesiotra rosyjskiego  (Acipenser gueldenstaedtii) – pierwsze obserwacje”. Konferencja NACEE, Petersburg, Rosja, 11-13.09.2011.
 3. Maja Prusińska, 2011. Żywienie stadiów młodocianych jesiotrów pokarmem naturalnym.  Konferencja „Chów stadiów młodocianych ryb jesiotrowatych ze szczególnym uwzględnieniem żywienia”,29.10.2011., Lwów, Ukraina.
 4. Maja Prusińska, Kolman R., Duda A., Wiszniewski G., 2012. Growth of atlantic sturgeon Acipenser oxyrinchus oxyrinchus (Mitchill) larvae feed on enriched artemia- preliminary results. Konferencja „AQUA 2012 – Securing our future”, Praga, Czechy, 1-5 września 2012
 5. Krzysztof Kupren, Kucharczyk D., Żarski D., Krejszeff S., Prusińska M., Targońska K., Hakuć – Błażowska A., 2012. The effect of diet type on growth and survival of larval Buenos Aires Tetra Hyphessobrycon anisitsi (Eigenmann, 1907). Konferencja „AQUA 2012 – Securing our future”, Praga , Czechy, 1-5 września 2012
 6. Maja Prusińska, 2012. Pokarmy żywe w larwikulturze jesiotrów. Konferencja szkoleniowa „Biotechiologie produkcji materiału zarybieniowego ginących populacji ryb jesiotrowatych na Ukrainie” Tyudov, Ukraina, 3-5 październik 2012.
 7. Maja Prusińska, Kolman R., Duda A., Wiszniewski G., 2013, „Использование живого корма в выращивании личинок осетров исчезающих видов”, 25-26 września 2013 r, Kaliningrad, Konferencja naukowa „Водные биоресурсы, аквакультура и экология водоемов”

 

Tłumaczenia:

 1. Ulrich Theresa, Kosterowate (Ostraciidae) – wprowadzenie, Akwa Forum nr 2, s. 31-37, tłum. Maja Prusińska, 2002.
 2. Ulrich Theresa, Zdrowie ryb – pudełek, Akwa Forum nr 3, s. 60-63, tłum. Maja Prusińska, 2002.
 3. Ulrich Theresa, Kosterowate, najeżkowate i rogatnicowate. Część I, Akwa Forum nr 4, s. 34-37, tłum. Maja Prusińska, 2002.
 4. Tetra – praktyczny poradnik urządzania i prowadzenia akwarium, tłum. Maja Prusińska, Wydawnictwo Tetra.

 

Projekty:

 1. „Opracowanie podstaw biotechnologii żywienia młodocianych stadiów ryb dla potrzeb akwakultury Ukrainy” – 2011 rok, koordynator – Maja Prusińska.
 2. „Opracowanie podstaw biotechnologii żywienia młodocianych stadiów ryb ginących dla potrzeb akwakultury Ukrainy” – 2012 rok, koordynator – Maja Prusińska.

 

Monografie:

 1. Проблемы выращивания ювенальных стадий осетровых рыб (Problemy chowu młodocianych stadiów ryb jesiotrowatych). Pod red. Ryszarda Kolmana i Mai Prusińskiej. Wydawnictwo IRS 2011 r., 64 strony.
 2. Проблемы производства посадочного материала изчесающих популяций осетровых рыб ( Problemy produkcji materiału zarybieniowego ginących populacji ryb jesiotrowatych). Pod red. Ryszarda Kolmana i Mai Prusińskiej. Wydawnictwo IRS 2012 r., 92 strony.