mgr inż. Iwona Piotrowska

Kontakt
Telefon: 
+48 87 427 91 04

Kariera naukowa:

Absolwentka Technikum Rybactwa Śródlądowego w Zespole Szkół Rolniczych w Giżycku – 2001;

Praca magisterska „Wartość użytkowa mięsa samic sielawy (Coregonus albula L.) z jeziora Wigry” UWM Olsztyn, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa 2006.

Zainteresowania badawcze:

ryby drapieżne, ryby jesiotrowate, raki, obiegi recyrkulacyjne.

Wykaz wybranych publikacji:

  • Mirosław Szczepkowski, Zdzisław Zakęś, Michał Kozłowski, Iwona Piotrowska, Bożena Szczepkowska, Krzysztof Wunderlich 2009 - Wpływ stosowania dużych zagęszczeń obsad wylęgu sandacza (Sander lucioperca) na efekty jego podchowu w skali półtechnicznejKomun. Ryb. 1 :1-4.
  • Michał Kozłowski, Mirosław Szczepkowski, Krzysztof Wunderlich, Iwona Piotrowska, Zdzisław Zakęś 2009 - Efekty podchowu juwenalnego sandacza (Sander lucioperca) w różnych typach basenów – Komun. Ryb. 6: 6-10.