Zakład Hodowli Ryb Jesiotrowatych

Kontakt
Adres: 
11-610 Pozezdrze, Pieczarki 50
Telefon: 
+48 87 427 91 04
Skład osobowy
p. o. Kierownika:

Zakład znajduje się w miejscowości Pieczarki, 8 km na północ od Giżycka (pozycja GPS: N54o06.826, E021o47.829. Dojazd od strony Giżycka: z obwodnicy należy skręcić w kierunku na Świdry, następnie przejechać miejscowości Gajewo, Świdry i Pieczarki. Za Pieczarkami pierwszy skręt w lewo (za jeziorem), po około 400 m dojeżdżamy do bramy Zakładu.

Wyposażenie Zakładu:

Zakład Hodowli Ryb Jesiotrowatych posiada 3 hale podchowowe (szklarnia, podchowalnia ryb drapieżnych i koregonidów, podchowalnia jesiotrów) wyposażone ogółem w 28 obiegów zamkniętych o łącznej objętości ponad 600 m3. Przy ośrodku znajduje się kompleks 32 stawów ziemnych, ziemnobetonowych i betonowych o łącznej powierzchni 0,84 ha. Zakład położony jest między trzema jeziorami (Dgał Wielki, Dgał Mały i Warniak) o łącznej powierzchni 150 ha. Są to jeziora doświadczalne IRS Olsztyn.

Zakres działalności Zakładu Hodowli Ryb Jesiotrowatych:

 • Doskonalenie metod sztucznego rozrodu (tarło pozasezonowe i w naturalnym terminie) ryb jesiotrowatych
 • Opracowywanie technik chowu jesiotrów w obiegach zamkniętych
 • Doskonalenie metod sztucznego rozrodu (tarło pozasezonowe i w naturalnym terminie) ryb drapieżnych
 • Tworzenie stad tarłowych cennych gatunków ryb w warunkach kontrolowanych (jesiotra ostronosego, siei, sandacza)
 • Opracowywanie technik chowu materiału zarybieniowego (ryb drapieżnych, siei) i ich weryfikacja w skali technicznej
 • Zastosowanie materiału pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych do zarybień.

Działalność usługowa Zakładu Hodowli Ryb Jesiotrowatych:

 • Opinie w zakresie wylęgarnictwa, materiału zarybieniowego, obiegów zamkniętych
 • Wdrażanie opracowanych w IRS metod do praktyki rybackiej
 • Po zakończonych pracach eksperymentalnych istnieje możliwość nabycia w Zakładzie materiału hodowlanego: jesiotrów, ryb drapieżnych (szczupaka, suma i sandacza), siei oraz innych gatunków.
 • Wędkowanie (z brzegu) w wodach jezior użytkowanych przez ZHRJ zarówno w sezonie letnim jak i zimowym. Zezwolenia wędkarskie można nabywać w siedzibie Zakładu (również w soboty i niedziele).

Projekty badawcze realizowane w ostatnich 5 latach:

 • Tytuł projektu: „Zachowanie oryginalnych czystych populacji siei szlachetnej w Zakładzie Hodowli Ryb Jesiotrowatych Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Pieczarkach” – (nr 00020-61713-OR1400036/09/10). Projekt z Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013, kierownik Mirosław Szczepkowski (termin realizacji 2010 – 2014).
 • Tytuł projektu: „Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z chowu w obiegach recyrkulacyjnych w celu zwiększenia ich zasobów w wodach naturalnych” – (nr 00004-61724-OR1400001/09/11). Projekt z Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013, kierownik Mirosław Szczepkowski (termin realizacji 2011 – 2014).

Wykaz publikacji z ostatnich pięciu lat:

Artykuły naukowe:

 1. Szczepkowski M. 2009 - Impact of selected abiotic and biotic factors on the results of rearing juvenile stages of northern pike (Esox lucius L.) in recirculating systems – Archives of Polish Fisheries, 17 (3): 107-147.
 2. Jankowska B., Zakęś Z., Żmijewski T., Szczepkowski M. 2010 – Fatty acid profile of muscles, liver and mesenteric fat in wild and reared perch (Perca fluviatilis L.) – Food Chemistry, 118, 3: 764-768.
 3. Szczepkowski M., Szczepkowska B., Krzywosz T., Wunderlich K., Stabiński R. 2010 – Growth rate and reproduction of a brood stock of European whitefish (Coregonus lavaretus L.) from Lake Gaładuś under controlled rearing conditions – Archives of Polish Fisheries, 18: 3-11.
 4. Kozłowski M., Zakęś Z., Szczepkowski M., Wunderlich K., Piotrowska I., Szczepkowska B. 2010 - Impact of light intensity on the results of rearing juvenile pikeperch, Sander lucioperca (L.), in recirculating aquaculture systems - Archives of Polish Fisheries, 18: 77-84.
 5. Wunderlich K., Szczepkowska B, Szczepkowski M., Kozłowski M, Piotrowska I. 2011 – Impact of daily feed rations for juvenile common whitefish Coregonus lavaretus (L.), on rearing indicators and oxygen requirements – Archives of Polish Fisheries, 19: 23-30.
 6. Szczepkowski M., Szczepkowska B., Piotrowska I. 2011 – Impact of higher stocking density of juvenile Atlantic sturgeon, Acipenser oxyrinchus Mitchill, on fish growth, oxygen consumption, and ammonia excretion – Archives of Polish Fishieries 19: 59-67.
 7. Szczepkowska B., Kolman R., Szczepkowski M. 2011 – Morphological characters of artificially induced hybrids of Siberian sturgeon, Acipenser baerii baerii Brandt, and green sturgeon, Acipenser medirostris Ayres – Archives of Polish Fishieries 19: 77-85.
 8. Szczepkowski M., Kolman R. 2011 – A simple method for collecting sturgeon eggs using a catheter – Archives of Polish Fishieries 19: 123-128.
 9. Szczepkowski M., Zakęś Z., Szczepkowska B., Piotrowska I. 2011 – Effect of size sorting on the survival, growth and cannibalism in pikeperch (Sander lucioperca L.) larvae during intensive culture in RAS – Czech Journal of Animal Science 56 (11): 483-489.
 10. Kozłowski M., Szczepkowski M., Piotrowska I., Wunderlich K., Szczepkowska B. 2012 – Impact of feed ration on growth, feed conversion, and variation in body weights of juvenile pike, Esox lucius L., reared in a recirculating aquaculture system – Archives of Polish Fishieries 20: 145-152.
 11. Napiórkowska-Krzebietke A., Szostek A., Szczepkowska B., Błocka B. 2012 – Thermal and oxygen conditions in lakes under restoration following the removal of herbivorous and seston-filtering fish – Archives of Polish Fishieries  20: 39-50.
 12. Szczepkowski M., Zakęś Z., Kapusta A., Szczepkowska B., Hopko M., Jarmołowicz S., Kowalska A., Kozłowski M., Partyka K., Piotrowska I., Wunderlich K. 2012 – Growth and survival in earthen ponds of different sizes of juvenile pike reared in recirculating aquaculture systems – Archives of Polish Fishieries 20: 267-274.
 13. Zakęś Z., Szczepkowski M., Jankowska B., Kowalska A., Demska-Zakęś K. 2012 – Slaughter yield and growth performance indexes of pikeperch (Sander lucioperca (L.)) selects reared in recirculating aquaculture systems at suboptimal temperatures – Archives of Polish Fisheries 20: 281-288.
 14. Piotrowska I., Szczepkowska B., Kozłowski M., Wunderlich K., Szczepkowski M. 2013 –Results of the larviculture of Atlantic sturgeon (Acipenser oxyrinchus) fed different types of diets – Archives of Polish Fisheries 21: 53-61.
 15. Zakęś Z., Szczepkowski M., Partyka K., Wunderlich K. 2013 – Effect of gonadotropin hormonal stimulation on out-of-season propagation success of different year classes of indoor-reared pikeperch (Sander lucioperca (L.)) – Aquaculture International 21: 801-810.
 16. Gushchin A., Kolman R., Gecys V., Pilinkovskij A., Lysansky I., Szczepkowski M., Stakenas S. 2013 – Realization of the Project for Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus restoration in the basin of Neman River – Journal of Ichtyology, 53, 11: 1-7.
 17. Kapusta A., Partyka K., Szczepkowska B., Jarmołowicz S., Hopko M., Piotrowska I., Kowalska A., Zakęś Z. 2013 – Impact of diet and culture conditions on the body shape of crucian carp (Carassius carassius L.) – Journal of Applied Animal Research, 41 (4): 462-469.
 18. Florczyk K., Mazurkiewicz J., Przybylska K., Ulikowski D., Szczepkowski M.Andrzejewski W., Golski J. 2013 – Growth performance, feed intake and morphology of juvenile European catfish, Silurus glanis (L.) fed diets containing different protein and lipid levels – Aquaculture International  DOI 10.1007/s10499-013-9667-0.
 19. Szczepkowski M., Kolman R., Szczepkowska B. 2013 – Impact of feed ration on growth and the results of sterlet, Acipenser ruthenus L., artificial reproduction – Aquaculture Research  doi:10.1111/are.12370.

Monografie i artykuły popularno-naukowe:

 1. Szczepkowski M. 2009 – Restytucja siei w jeziorach województwa warmińsko-mazurskiego – W: Diagnoza aktualnego stanu oraz perspektywy rozwoju rybactwa śródlądowego i nadbrzeżnych obszarów rybackich w województwie warmińsko-mazurskim, red. A. Wołos, Wyd. IRS, Olsztyn: 205-216.
 2. Szczepkowski M., Szczepkowska B., Wunderlich K., Krzywosz T., Stabiński R. 2010 -Prace prowadzone dla zachowania siei w jeziorach Pojezierza Mazurskiego i Suwalskiego – W: Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2009 roku, red. M. Mickiewicz. Wyd. IRS Olsztyn: 99-107.
 3. Zakęś Z., Szczepkowski M., Partyka K., Wunderlich K., Hopko M. 2010 – Pozesezonowy rozród hodowlanego sandacza (Sander lucioperca) – W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb rzadkich i chronionych oraz innych gatunków (Red.) Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś, A. Kowalska. Wyd. IRS, Olsztyn: 209-218.
 4. Szczepkowski M. 2011 – Możliwości zastosowania technik wylęgarniczo-podchowowych dla wsparcia cennych i zagrożonych gatunków ryb – W: Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2010 roku (Red.) M. Mickiewicz. Wyd. IRS, Olsztyn: 121-129.
 5. Szczepkowski M. 2011 – Spontaniczne tarło jesiotra w systemie recyrkulacyjnym – W: Nowe gatunki w akwakulturze – rozród, podchów, profilaktyka (Red.) Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś, A. Kowalska. Wyd. IRS, Olsztyn: 35-43.
 6. Szczepkowski M. 2011 – Możliwości intensywnego chowu siei (Coregonus lavaretus) – W: Nowe gatunki w akwakulturze – rozród, podchów, profilaktyka (Red.) Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś, A. Kowalska. Wyd. IRS, Olsztyn: 53-63.
 7. Szczepkowski M., Kapusta A. 2011 – Restytucja cennych gatunków ryb – W: Strategia rozwoju rybactwa w województwie warmińsko-mazurskim do 2030 roku (Red.) A. Wołos, M. Mickiewicz. Wyd. IRS Olsztyn: 81-90.
 8. Szczepkowski M., Szczepkowska B. 2012 – Możliwości intensywnego chowu sielawy w systemie recyrkulacyjnym – W: Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2011 roku (Red.) M. Mickiewicz. Wyd. IRS Olsztyn: 143-151.
 9. Szczepkowski M., Kolman R. 2012 – Prosta metoda pobierania ikry ryb jesiotrowatych za pomocą cewnika – W: Wylęgarnictwo organizmów wodnych – osiągnięcia, wyzwania i perspektywy (Red.) Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś, A. Kowalska. Wyd. IRS Olsztyn: 33-40.
 10. Kozłowski M., Szczepkowski M., Wunderlich K. 2012 – Rozród siei (Coregonus lavaretus) w warunkach kontrolowanych – W: Wylęgarnictwo organizmów wodnych – osiągnięcia, wyzwania i perspektywy (Red.) Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś, A. Kowalska. Wyd. IRS Olsztyn: 93-103.
 11. Kolman R., Szczepkowski M., Raczkowski M. 2012 – Formowanie stad tarlaków jesiotra bałtyckiego w różnych warunkach akwakultury – Komunikaty Rybackie 2: 6-10 (artykuł naukowy).
 12. Trella M., Fopp-Bayat D., Szczepkowski M., Polak A. 2012 – Charakterystyka genetyczna siei (Coregonus lavaretus, Linaeus, 1758) z Jeziora Wisztynieckiego przy zastosowaniu markerów mikrosatelitarnego DNA – Komunikaty Rybackie 4: 11-16 (artykuł naukowy).
 13. Szczepkowski M. 2013 – Racjonalne gospodarowanie populacjami ginących lub zagrożonych gatunków ryb – W: Zasady i uwarunkowania zrónoważonego korzystania z zasobów rybackich (Red.) A. Wołos. Wyd. IRS Olsztyn: 123-136.
 14. Szczepkowski M., Szczepkowska B. 2013 – Podchów szczupaka w warunkach kontrolowanych – aktualne metody i nowe możliwości – W: Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2012 roku (Red.) M. Mickiewicz. Wyd. IRS Olsztyn: 117-126.
 15. Kozłowski M., Szczepkowski M., Zakęś Z. 2013 – Podchów larw sandacza (Sander lucioperca) w skali technicznej – praktyczne uwagi i spostrzeżenia – W: Innowacje w wylęgarnictwie organizmów wodnych (Red.) Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś, A. Kowalska. Wyd. IRS Olsztyn: 37-45.
 16. Szczepkowski M. 2013 – Praktyczne aspekty sztucznego rozrodu jesiotrów – W: Innowacje w wylęgarnictwie organizmów wodnych (Red.) Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś, A. Kowalska. Wyd. IRS Olsztyn: 59-66.
 17. Szczepkowski M., Zakęś Z., Kapusta A., Szczepkowska B., Hopko M., Jarmołowicz S., Kowalska A., Kozłowski M., Partyka K., Piotrowska I., Wunderlich K. 2013 – Wzrost i przeżywalność różnych form juwenalnego szczupaka wychowanego w systemach recyrkulacyjnych – Komunikaty Rybackie 1: 29-33.
 18. Kolman R., Glogowski J., Szczepkowski M., Kowalski R., Sarosiek B., Cejko B., Dietrich G. 2013 – Przebieg procesu dojrzewania i jakości mlecza jesiotra ostronosego Acipenser oxyrinchus oxyrinchus Mitchell, jakość nasienia oraz próba jego kriokonserwacji – Komunikaty Rybackie 2: 1-4.
 19. Piotrowska I., Szczepkowska B., Kozłowski M., Wunderlich K., Szczepkowski M. 2013 – Zastosowanie pokarmu żywego i pasz w podchowie larw jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrchinchus) – W: Innowacje w wylęgarnictwie organizmów wodnych (Red.) Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś, A. Kowalska. Wyd. IRS Olsztyn: 87-96.