mgr inż. Michał Kozłowski

Kontakt
Telefon: 
+48 87 427 91 04

Kariera naukowa:

Absolwent Technikum Rybactwa Śródlądowego w Zespole Szkół Rolniczych w Giżycku – 1999.

Praca magisterska „Wzrost leszcza Abramis brama (L.) w jeziorze Bukowo” UWM Olsztyn, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa 2004.

Zainteresowania badawcze:

ryby siejowate, ryby drapieżne, ryby jesiotrowate, obiegi recyrkulacyjne (RAS)

Wykaz wybranych publikacji:

1. I. Piotrowska, B. Szczepkowska, M. Kozłowski, K. Wunderlich, M. Szczepkowski 2010 – Impact of live feeds on the results of initial rearing of larval atlantic sturgeon (Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus Mitchill) – Komun. Ryb. 2: 1-4.

2. M. Kozłowski, Z. Zakęś, M. Szczepkowski, K. Wunderlich, I. Piotrowska, B. Szczepkowska 2010 – Impact of light intensity on the results of rearing juvenile pikeperch, Sander lucioperca (L.), in recirculating aquaculture systems - Arch. Pol. Fish. 18: 77-84.

3. K. Wunderlich, M. Szczepkowski, M. Kozłowski,B. Szczepkowska, I. Piotrowska 2010 – Impact of feed supplement MIK-1 on selected rearing indexes of juvenile common whitefish (Coregonus lavaretus L.) – Komun. Ryb. 5: 9-12.

4. K. Wunderlich, B. Szczepkowska, M. Szczepkowski, M. Kozłowski, I. Piotrowska 2011 – Impact of daily feed rations for juvenile common whitefish Coregonus lavaretus (L.), on rearing indicators and oxygen requirements – Arch. Pol. Fish. 19: 23-30.

5. M. Kozłowski, M. Szczepkowski, K. Wunderlich, I. Piotrowska, B. Szczepkowska 2012 - Impact of feed ration on growth, feed conversion, and variation in body weights of juvenile pike, Esox lucius L., reared in a recirculating aquaculture system – Arch. Pol. Fish. 20: 145-152.

6. M. Szczepkowski, Z. Zakęś, A. Kapusta, B. Szczepkowska, M. Hopko, S. Jarmołowicz, A. Kowalska, M. Kozłowski, K. Partyka, I. Piotrowska, K. Wunderlich 2012 – Growth and survival in earthen ponds of different sizes of juvenile pike reared in recirculating aquaculture systems – Arch. Pol. Fish. 20 (4): 267-274.

7. I. Piotrowska, B. Szczepkowska, M. Kozłowski, K. Wunderlich, M. Szczepkowski 2013 – Results of the larviculture of Atlantic sturgeon (Acipenser oxyrinchus) fed different types of diets – Arch. Pol. Fish. 21: 53-61.

8. Kozłowski M., Szczepkowski M., Piotrowska I., Wunderlich K., Szczerbowski A. 2013 – Effect of various feed rations on the growth parameters of European perch, Perca fluviatilis (L.), reared in a recirculating aquaculture system – Arch. Pol. Fish. 21: 283-291.

9. Kozłowski M., Szczepkowski M., Wunderlich K., Szczepkowska B., Piotrowska I. 2014  –Polyculture of juvenile pikeperch (Sander lucioperca (L.)) and sterlet (Acipenser ruthenus L.) in a recirculating system – Arch. Pol. Fish. 22: 237-242.