mgr inż. Piotr Chmieliński

Kontakt
Telefon: 
+48 89 524 10 12

Wykształcenie:

2002-2007: magister inżynier, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa, kierunek: rybactwo

 

Problematyka badawcza:

Podchów narybku węgorza w warunkach kontrolowanych

 

Wykaz publikacji:

  • Andrzej Kapusta, Piotr Traczuk, Piotr Chmieliński, Krzysztof Kozłowski,2021-Length-weight relationship and morphometrics of Osmerus eperlanus populations from two lakes of northeastern Poland. Fisheries & Aquatic Life 29: 185-188.
  • Stanisław Robak, Grzegorz Zieliński, Magdalena Pańczyk, Piotr Chmieliński, Tomasz Nermer., 2018-Skład i udział badanych pierwiastków chemicznych w otolicie węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) pochodzącego z Zalewu Szczecińskiego -Komunikaty rybackie. 5: 1-5.
  • Kolman R., Chmieliński P., 2014- Wykorzystanie muzealnych egzemplarzy jesiotrów ostronowsych Acipenser oxyrinchus z bałtyckiej populacji do badań morfometrycznych- Komunikaty rybackie. 6: 35-37.
  • Szkudlarek M., Robak S., Szczerbowski A., Łuczyński M., Chmieliński P., Bogacka-Kapusta E., Kapusta A., 2014- Prace nad poprawą skuteczności adaptacji narybku węgorza podchowywanego do warunków naturalnych. [w] Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2013 roku. Pod red.Macieja Mickiewicza i Arkadiusza Wołosa, IRS, Olsztyn 113-120.
  • Robak S., Przystawik P., Chmieliński P., Stabiński R.,2010- Jakość narybku szklistego węgorza europejskiego (Anguilla anguilla) sprowadzanego w celu jego podchowu. Wylęgarnia 2010, IRS, Olsztyn: 187-194.
  • Chmieliński P.,2009- Otolit- cenne źródło informacji do określania wieku na przykładzie węgorza europejskiego-Komunikaty rybackie. 3: 21-24.
  • Kozłowski J., Wziątek B., Stańczak K., Chmieliński P.,2009- Możliwości masowego znakowania larw siei, sielawy i troci jeziorowej za pomocą szoków termicznych.- [w] Rozród, podchów, profilaktyka ryb łososiowatych i innych gatunków. Pod red. Zdzisława Zakęsia i in. IRS, Olsztyn: 211-215.
  • Robak S., Chmieliński P., Popielarczyk R., 2008 – Ocena i analiza stanu populacji węgorza europejskiego w wodach. [w] Zebranie i opracowanie danych naukowych w formie założeń do planu gospodarowania zasobami węgorza europejskiego w Polsce. IRS, Olsztyn: 51-77. Dostęp na stronie [bip.minrol.gov.pl].
  • Poczyczyński P., Kozłowski J., Wziątek B., Stańczak K.,Chmieliński P., Wiśniewska A.,2008- Ryby karpiowate- [w] Środowisko i ichtiofauna jeziora Hańcza. Pod red. Jacka Kozłowskiego i in. IRS, Olsztyn: 167-179.