prof. dr hab. Mirosław Szczepkowski

Kontakt
Telefon: 
+48 87 427 91 04

Kariera naukowa:

Praca magisterska „Rozwój wylęgarnictwa na terenie północno-wschodniej Polski”. ART Olsztyn, Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego, 1993.

Praca doktorska „Wskaźniki biotechnologiczne w chowie wylęgu i narybku jesiotra syberyjskiego (Acipenser baeri Brandt). IRS Olsztyn 1999.

Zainteresowania badawcze:

ryby jesiotrowate, ryby drapieżne, obiegi zamknięte, rozród ryb.

Wykaz wybranych publikacji:

 • Szczepkowski M., Kolman R., Szczepkowska B. 2000 - Changes in oxygen consumption and ammonia output in young Siberian sturgeon (Acipenser baeri Brandt) - Czech Journal of Animal Science 45 (9): 389-396.
 • Szczepkowski M., Kolman R., Szczepkowska B. 2000 - Postembryonic development, survival and growth rate of Siberian sturgeon (Acipenser baeri Brandt) larvae - Archives of Polish Fisheries 8 (2): 193-204.
 • Szczepkowski M., Kolman R. 2002 – Development and behaviour of two reciprocal back cross hybrids of Siberian sturgeon (Acipenser baeri Brandt) and Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedti Brandt) during early ontogenesis sturgeon – Czech Journal of Animal Science 47 (7): 289–296.
 • Glogowski J., Kolman R., Szczepkowski M., Horvath A., Urbanyi B., Sieczyński P., Rzemieniecki A., Domagała J., Demianowicz W., Kowalski R., Ciereszko A. 2002 – Fertilization rate of Siberian sturgeon (Acipenser baeri, Brandt) milt cryopreserved with methanol – Aquaculture 211: 367-373.
 • Jankowska B., Zakęś Z., Żmijewski T., Szczepkowski M. 2003 - A comparison of selected quality features of the tissue and slaughter yield of wild and cultivated pikeperch Sander lucioperca (L.) - European Food Research and Technology 217 (5): 401 – 405.
 • Zakęś Z., Szczepkowski M. 2004 – Induction of out-of-season spawning of pikeperch, Sander Lucioperca (L.) – Aquaculture International 12 (1): 11-18.
 • Zakęś Z., Przybył A., Woźniak M., Szczepkowski M., Mazurkiewicz J. 2004 – Growth performance of juvenile pikeperch, Sander lucioperca (L.) fed graded levels of dietary lipids – Czech Journal of Animal Science 49 (4): 156-163.
 • Szczepkowski M., Szczepkowska B. 2006 – Effects of the polyculture of juvenile stages of northern pike (Esox lucius L.) and sturgeon in recirculating systems - Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Fisheries 9 (1), www.ejpau.media.pl
 • Szczepkowski M. 2006 – The impact of water temperature on the growth and survival of juvenile northern pike (Esox lucius L.) reared on formulated feed - Archives of Polish Fisheries 14 (1): 85-93.
 • Szczepkowski M., Szczepkowska B., Krzywosz T. 2006 – The impact of water temperature on selected rearing indices of juvenile whitefish (Coregonus lavaretus (L.)) in a recirculating system - Archives of Polish Fisheries 14 (1): 95-104.
 • Jankowska B., Zakęś Z., Żmijewski T., Szczepkowski M. 2008 - Fatty acid composition of wild and cultured northern pike (Esox lucius) – Journal of Applied Ichthyology 24: 196–201.
 • Jankowska B., Zakęś Z., Żmijewski T., Szczepkowski M. 2010 – Fatty acid profile of muscles, liver and mesenteric fat in wild and reared perch (Perca fluviatilis L.) – Food Chemistry 118, 3: 764-768.