Dostawa materiału zarybieniowego

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Dostawa materiału zarybieniowego” do miejsca wpuszczania wskazane przez Zamawiającego w ramach realizacji zadania „Zarybianie polskich obszarów morskich w 2019 r.” oraz zarybień kompensacyjnych wynikających z decyzji RDOŚ w Szczecinie w związku z budową falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

1. dostawa żywego narybku certy do wody Zalewu Szczecińskiego
2. dostawa żywego narybku letniego sandacza do wody Zalewu Szczecińskiego
3. dostawa żywego narybku certy do wody rzeki Wisły

Wykonawca może złożyć ofertę na każde zadanie oddzielnie. Ilości, stadium narybku oraz miejsca wypuszczenia dla każdego zadania podane są w tabeli w załączniku nr 4.