Dostawa nowych urządzeń w celu naprawy systemów hodowlanych