Dostawa paszy tuczowej dla ryb, dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa

DYR.Zam.Publ.-17/2020. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paszy tuczowej dla ryb, dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa (woj. pomorskim)-Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza Olsztynie., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 3 do siwz) z kalkulacją ceny ofertowej (zał. nr 1a) oraz projektem umowy (zał. nr 4 do siwz).

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-08, godzina: 10:00