Dostawa sprzętu pomiarowego i laboratoryjnego dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu pomiarowego i laboratoryjnego na potrzeby Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 3 do siwz) z kalkulacją ceny ofertowej (zał. nr 1) oraz projektem umowy (zał. nr 4 do siwz).

Termin składania ofert do 15.04.2020r. - godz. 10:00