Przeprowadzenie monitoringowych odłowów ichtiofauny jeziornej w 2020 roku na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-10/2020. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie monitoringowych odłowów ichtiofauny jeziornej w 2020 roku w ramach realizacji przez Instytut Rybactwa Śródlądowego projektu pn. „Monitoring ichtiofauny jeziornej w latach 2019-2021 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych. Zamówienie obejmuje podział przedmiotu zamówienia na 4 części:

1)    Część 1 – przeprowadzenie monitoringowych odłowów ichtiofauny jeziornej na 27 jeziorach woj. wielkopolskiego i lubuskiego.

2)    Część 2 – przeprowadzenie monitoringowych odłowów ichtiofauny jeziornej na 27 jeziorach woj. zachodniopomorskie.

3)    Część 3 – przeprowadzenie monitoringowych odłowów ichtiofauny jeziornej na 27 jeziorach woj. kujawsko –pomorskiego.

4)    Część 4 – przeprowadzenie monitoringowych odłowów ichtiofauny jeziornej na 13 jeziorach woj. lubelskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Ofertę można skaładać tylko na jedną część do 12.06.2020 r. , do godz. 10:00