Dostawa sprzętu telemetrycznego do znakowania ryb dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

DYR.Zam.Publ.-2/2020 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu telemetrycznego do znakowania ryb dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie., zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 3 do siwz) z kalkulacją ceny ofertowej (zał. nr 1a, b) oraz projektem umowy (zał. nr 4 do siwz)

UWAGA : poprawione zostały nazwy części zamówień (również w załacznikach do SIWZ)

1)    Część 1 – dostawa sprzętu telemetrycznego na potrzeby projektu „Zarybianie Polskich Obszarów Morskich”.

2)    Część 2 - dostawa sprzętu telemetrycznego na potrzeby projektu PO Węgorze