OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO