Kapituła Medalu Profesora Stanisława Korwin-Sakowicza

Członkowie Kapituły Medalu Profesora Korwin-Sakowicza:

  • Prof. dr hab. Ryszard Bartel
  • Prof. dr hab. Andrzej Hutorowicz
  • Prof. dr hab. Jan Glogowski
  • Prof. dr hab. Krzysztof Goryczko
  • Prof. dr hab. Mirosław Łuczyński
  • Prof. dr hab. Arkadiusz Wołos

Sekretarza Kapituły:

  • mgr inż. Jerzy Waluga