Plan równości płci dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. S.Sakowicza w Olsztynie na lata 2022-2025

Poniżej mogą Państwo pobrać i zapoznać się z Planem równości płci dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie na lata 2022-2025