Zarybienia oparte na wiedzy – opracowanie procedur zarybieniowych w oparciu o badania molekularne

Logo - Rybactwo i Morze
Unia Europejska - Europejski Fundusz Morski i Rybacki
 

Uprzejmie informujemy, że Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie realizuje projekt pt.: “Zarybienia oparte na wiedzy – opracowanie procedur zarybieniowych w oparciu o badania molekularne poprzez utworzenie zaplecza laboratoryjnego, przeprowadzenie analiz molekularnych na potrzeby budowy baz genetycznych populacji troci wędrownej i łososi, ocena obecności migrantów i badanie efektywności zarybień na podstawie analizy rodzinowej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, działania 2.1 Innowacje

Umowa o dofinansowanie nr 00003-6521.1-OR1400001/20/21 zawarta w dniu 19.10.2021 r.

Beneficjent:

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

Kwota dofinansowania: 4 818 832,00 zł

Okres realizacji operacji: 2020-2023

Cel operacji: Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy

 

Galeria: