RRW-23

1. Podstawa formalna zbierania kwestionariuszy:

Program badań statystycznych statystyki publicznej na 2018 rok Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 (Dz.U. 2017 poz. 2471).

2. Forma przekazywania danych:

w formie papierowej,  metoda pełna,  obowiązkowa.

3. Termin składania kwestionariusza RRW -23:

31 maja 2019 r. z danymi za 2018 rok.

4. Miejsce przekazania danych:

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn

 

ZałącznikRozmiar
PDF icon Kwestionariusz RRW-23 - za 2018 rok (pdf)146.21 KB