Operaty rybackie - informacje

Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 1-03-2019)

Informujemy, że dnia 1 marca 2019 roku, w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

1. Obwód rybacki jeziora Mielno na rzece Brzeźnicka Węgorza – nr 2,

2. Obwód rybacki jeziora Świdzinko (Świdzienko) na Kanale Głęboki (Kanale Leśny) uchodzącym do rzeki Myśla – nr 2,