Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej

Logo - Rybactwo i Morze
Unia Europejska - Europejski Fundusz Morski i Rybacki

 

Uprzejmie informujemy, że Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie realizuje projekt pt.: “Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, działania 2.1 “Innowacje”

Umowa o dofinansowanie nr 00001-6521.1-OR1400002/17/20 zawarta w dniu 21.07.2020 r.

Skład konsorcjum badawczego:

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

Ośrodek Zarybieniowy w Pasłęku

Ośrodek Zarybieniowy “Czarci Jar”

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu (Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej “Grzmięca”)

Kwota dofinansowania: 5 182 018,00 zł

Okres realizacji operacji: 2020-2023

Cel operacji: Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy

Planowane/przewidywanie wyniki operacji/efekty:

Zasadniczym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie w praktyce autonomicznych, energooszczędnych modułów wylęgarniczo-podchowowych, opartych o zasilanie energią odnawialną, umożliwiających pozyskanie materiału do zarybień i zaraczeń wód otwartych wielu gatunków ryb i raków w warunkach w pełni kontrolowanych oraz rozpropagowanie wiedzy i technologii z zakresu nowoczesnej, energooszczędnej oraz zrównoważonej akwakultury.

W wyniku realizacji zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych o charakterze zarówno laboratoryjnym, jak i terenowym przewiduje się osiągnięcie następujących efektów:

  • wdrożenie w praktyce autonomicznych, energooszczędnych modułów wylęgarniczo-podchowowych, opartych o zasilanie energią odnawialną;
  • zwiększenie produkcji pełnowartościowego materiału zarybieniowego cennych gatunków ryb i raków;
  • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych użytkowników wód, osiągnięte na drodze regularnego udzielania wsparcia naukowo-technicznego;
  • szerokie upowszechnianie wiedzy, dokonywane w formie publikacji oraz wdrażania nowoczesnych metod i technologii z zakresu akwakultury do szeroko rozumianej praktyki rybackiej;
  • zintensyfikowanie rozwoju technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego;
  • potencjalne zwiększanie atrakcyjności wędkarskiej zarybianych wód;
  • wspomaganie procesu poprawy stanu ekologicznego wód powierzchniowych w zakresie ichtiofauny;
  • wsparcie technologiczne czynnej ochrony zagrożonych i ginących gatunków ryb oraz raków.