Konferencja "WYLĘGARNIA 2016"

Olsztyn 28-30 września 2016 r.

Temat przewodni:

„Gatunki drapieżne w wylęgarnictwie i akwakulturze”

Organizatorzy:

Zakład Akwakultury, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza w Olsztynie

we współpracy z Katedrą Ichtiologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką akwakultury, a szczególnie szeroko rozumianego wylęgarnictwa organizmów wodnych na kolejną, coroczną konferencję „Wylęgarnia 2016”. Termin tegorocznego spotkania przypada w dniach 28-30 września 2016 r. Na miejsce tegorocznej konferencji wybraliśmy hotel Omega w Olsztynie (www.omegahotel.pl).

Tym razem temat przewodni konferencji będzie dotyczył tzw. gatunków drapieżnych, zarówno tych, które tradycyjnie są rozradzane w naszych obiektach, jak i tych, które dopiero w ostatnich latach na stałe zagościły w polskich wylęgarniach. Zamierzamy Państwu przybliżyć najnowsze osiągnięcia związane z ich rozrodem, podchowem, profilaktyką i terapią. Oczywiście swoje miejsce znajdą również tematy dotyczące innych gatunków organizmów wodnych i szeroko rozumianej problematyki wylęgarniczo-podchowalniczej.

Planujemy zorganizowanie 3 sesji referatowych i jednej plakatowej. Na każdy referat przewidujemy do 20 minut (razem z dyskusją).Osoby chętne do zaprezentowania wyników swoich prac prosimy o przesłanie tekstów maszynopisów w formie elektronicznej (Word) w nieprzekraczalnym terminie do końca lipca 2016 r., na skrzynkę: z.zakes@infish.com.pl. Organizatorzy rezerwują sobie prawo wyboru doniesień. Maszynopisy muszą być przygotowane w sposób zgodny z wymaganiami stawianymi autorom nadsyłającym prace do redakcji Archives of Polish Fisheries (szczegóły dostępne na stronie www.infish.com.pl). Przesłane opracowanie musi zawierać streszczenie składające się z 150-200 słów.

Rejestrację uczestników rozpoczniemy w środę 28 września od godz. 15.00. Zakończenie konferencji nastąpi w piątek 30 września po obiedzie. Koszt udziału w konferencji obejmujący zakwaterowanie, pełne wyżywienie (w tym uroczysta kolacja z oprawą muzyczną) i materiały konferencyjne wynosi 890zł/osobę (w tym 23% VAT). Wpłaty należy dokonać na konto:

 

Instytut Rybactwa Śródlądowego

BGŻ S.A. O/Reg. Olsztyn

14 2030 0045 1110 0000 0046 9430

z dopiskiem „Wylęgarnia 2016” do dnia 31 sierpnia 2016 roku. Po tym terminie wpisowe będzie wyższe o 100.

 

Bieżące informacje o Konferencji i karty uczestnictwa będą dostępne w kolejnych numerach Komunikatów Rybackich, a także na stronie internetowej IRS Olsztyn: www.infish.com.pl.

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się.

Kontakt:

Andrzej Szczerbowski (tel. 89 5240171, fax: 89 5240505; e-mail: a.szczerbowski@infish.com.pl).

 

Serdecznie zapraszamy do udziału,

za Komitet Organizacyjny:

 

prof. dr hab. Zdzisław Zakęś,

Zakład Akwakultury,

ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn,

tel. 89-5240171,

z.zakes@infish.com.pl