Konferencja "Wylęgarnia 2017"

14-15 września 2017 r.

Temat przewodni:

 „Wylęgarnictwo a dywersyfikacja produkcji akwakultury”

 

Organizatorzy:

Zakład Akwakultury, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza w Olsztynie

we współpracy z Katedrą Ichtiologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką wylęgarnictwa i podchowów organizmów wodnych na kolejną, coroczną konferencję „Wylęgarnia”. Planujemy ją zorganizować w dniach 14-15 września 2017 r. O miejscu konferencji poinformujemy Państwa już wkrótce, po zakończeniu procedury przetargowej dotyczącej świadczenia usługi hotelowo-gastronomicznej.

Zamierzamy Państwu przybliżyć najnowsze osiągnięcia związane z rozrodem, podchowem, profilaktyką i terapią organizmów wodnych. Tradycyjnie planujemy zorganizowanie 3 sesji referatowych i jednej plakatowej. Na każdy referat przewidujemy do 20 minut (razem z dyskusją).Osoby chętne do zaprezentowania wyników swoich prac prosimy o przesłanie tekstów maszynopisów w formie elektronicznej (Word) w nieprzekraczalnym terminie do końca kwietnia 2017 r., na skrzynkę: z.zakes@infish.com.pl. Maszynopisy muszą być przygotowane w sposób zgodny z wymaganiami stawianymi autorom nadsyłającym prace do redakcji Archives of Polish Fisheries (szczegóły dostępne na stronie www.infish.com.pl). Przesłane opracowanie musi zawierać streszczenie składające się z 150-200 słów. Organizatorzy rezerwują sobie prawo wyboru doniesień.

Rejestrację uczestników rozpoczniemy w środę 13 września od godz. 15.00. Zakończenie konferencji nastąpi w piątek 15 września po obiedzie. O kosztach uczestnictwa w konferencji i szczegółach dotyczących płatności poinformujemy Państwa w kolejnym numerze Komunikatów Rybackich. Bieżące informacje o Konferencji będą również dostępne na stronie internetowej IRS Olsztyn: www.infish.com.pl.

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się.

Kontakt:

Marek Hopko (tel. 89 5240171, fax: 89 5240505; e-mail: m.hopko@infish.com.pl).

 

Serdecznie zapraszamy do udziału,

za Komitet Organizacyjny:

 

prof. dr hab. inż. Zdzisław Zakęś,

Zakład Akwakultury,

ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn,

tel. 89-5240171,

z.zakes@infish.com.pl