Konferencja "Wylęgarnia 2018"

13-14 września 2018 r.

 

Organizatorzy:

Zakład Akwakultury, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza w Olsztynie

we współpracy z Katedrą Ichtiologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Jak co roku serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką wylęgarnictwa i podchowów organizmów wodnych na konferencję „Wylęgarnia”. Planujemy ją zorganizować w dniach 13-14 września 2018 r. Miejsca konferencji nie możemy jeszcze podać, ale tym razem chcielibyśmy by nasze spotkanie odbyło się na południu Polski (np. Ustroń, Wisła, Szczyrk). Informację te przekażemy w kolejnym komunikacie po podpisaniu wiążącej umowy dotyczącej świadczenia usługi hotelowo-gastronomicznej.

Zamierzamy Państwu przybliżyć najnowsze osiągnięcia związane z rozrodem, podchowem, profilaktyką i terapią organizmów wodnych stosowane w systemach o różnym stopniu intensyfikacji produkcji. Planujemy zorganizowanie 4 sesji referatowych. Na każdy referat przewidujemy do 20 minut (razem z dyskusją).Osoby chętne do zaprezentowania wyników swoich prac prosimy o przesłanie tekstów maszynopisów w formie elektronicznej (Word) w nieprzekraczalnym terminie do końca kwietnia 2018 r., na skrzynkę: z.zakes@infish.com.pl. Maszynopisy muszą być przygotowane w sposób zgodny z wymaganiami stawianymi autorom nadsyłającym prace do redakcji Archives of Polish Fisheries (szczegóły dostępne na stronie www.infish.com.pl). Przesłane opracowanie musi zawierać streszczenie składające się z 150-200 słów. Organizatorzy rezerwują sobie prawo wyboru doniesień.

Rejestrację uczestników konferencji „Wylęgarnia 2018” planujemy rozpocząć w środę 12 września od godz. 15.00. Zakończenie konferencji nastąpi w piątek 14 września po obiedzie.

Koszt udziału w konferencji obejmujący zakwaterowanie, pełne wyżywienie (w tym uroczysta kolacja z oprawą muzyczną) i materiały konferencyjne wynosi 890zł/osobę (w tym 23% VAT). Wpłaty należy dokonać na konto:

 

Instytut Rybactwa Śródlądowego

BGŻ BNP PARIBAS w Olsztynie

14 2030 0045 1110 0000 0046 9430

z dopiskiem „Wylęgarnia 2018” do dnia 17 sierpnia 2018 roku. Po tym terminie wpisowe będzie wyższe o 100 zł.

Nieobecność na Konferencji lub zmiany w dokonanej rezerwacji nie upoważniają do roszczeń o zwrot wpłaty lub jej części.

Bieżące informacje o Konferencji i karty uczestnictwa będą dostępne w kolejnych numerach Komunikatów Rybackich na stronie internetowej IRS Olsztyn: www.infish.com.pl.

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się.

Kontakt:

Marek Hopko (tel. 89 5240171, fax: 89 5240505; e-mail: m.hopko@infish.com.pl)

 

Serdecznie zapraszamy do udziału,

za Komitet Organizacyjny:

 

prof. dr hab. Zdzisław Zakęś,
Zakład Akwakultury,
ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn,
tel. 89-5240171, e-mail: z.zakes@infish.com.pl