Operaty rybackie - informacje

Informujemy, że w dniu 12 lutego 2015 roku, w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

 1. Obwód rybacki jeziora Kompocie w zlewni rzeki Marycha nr 11
 2. Obwód rybacki jeziora Płaskie w zlewni rzeki Marycha nr 12
 3. Obwód rybacki jeziora Tobołowo w zlewni rzeki Rospuda nr 12
 4. Obwód rybacki jeziora Zyzdrój Wielki w zlewni rzeki Pisa nr 38
 5. Obwód rybacki jeziora Juno w zlewni rzeki Łyna nr 64
 6. Obwód rybacki jeziora Gielądzkie w zlewni rzeki Pisa nr 35
 7. Obwód rybacki jeziora Białe w zlewni rzeki Pisa nr 36
 8. Obwód rybacki jeziora Cechyńskie Wielkie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słupia
 9. Obwód rybacki jeziora Studzieniczno (Kłączno, Ryńskie) na rzece Słonecznica nr 1
 10. Obwód rybacki jeziora Giłwa (Rentyny) na rzece Giłwa nr 3
 11. Obwód rybacki jeziora Isąg w zlewni rzęki Pasłęka nr 7
 12. Obwód rybacki jeziora Lichtajny (Świetlin) na rzece Grabiczek nr 3 w zlewni rzeki Drwęca
 13. Obwód rybacki jeziora Ostrowin na rzece Drwęca nr 2
 14. Obwód rybacki jeziora Dauby na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Iławka
 15. Obwód rybacki jeziora Pniewskie na cieku bez nazwy w zlewni Kanału Folusz nr 1
 16. Obwód rybacki jeziora Duże Sykule na cieku Struga Dębowiecka nr 1
 17. Obwód rybacki jeziora Juksty w zlewni rzeki Łyna nr 63
 18. Obwód rybacki jeziora Karw w zlewni rzeki Łyna nr 60
 19. Obwód rybacki jeziora Jełmuń w zlewni rzeki Łyna nr 30
 20. Obwód rybacki jeziora Pierwoj w zlewni rzeki Pisa nr 33
 21. Obwód rybacki jeziora Kołowinek w zlewni rzeki Pisa nr 40
 22. Obwód rybacki jeziora Czos w zlewni rzeki Łyna nr 62
 23. Obwód rybacki jeziora Notyst w zlewni rzeki Pisa nr 24
 24. Obwód rybacki jeziora Świętajno w zlewni rzeki Szkwa nr 2
 25. Obwód rybacki jeziora Mokre w zlewni rzeki Pisa nr 39
 26. Obwód rybacki jeziora Majcz Wielki w zlewni rzeki Pisa nr 28
 27. Obwód rybacki jeziora Łoby (Loba) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Łukta
 28. Obwód rybacki jeziora Jaśkowskie na cieku bez nazwy w zlewni kanału Kanał Elbląski
 29. Obwód rybacki jeziora Ilińsk (Jelonek Duży) na kanale Kanał Elbląski nr 2 w zlewni rzeki Drwęca
 30. Obwód rybacki jeziora Wielkie na cieku Duża Bacha (Bacha, Kanał Bacha) w zlewni rzeki Lutryna

Wyniki głosowań:   

l.p.

Obwód Rybacki

Wynik

Uwagi

za/przeciw

1

Obwód rybacki jeziora Kompocie w zlewni rzeki Marycha nr 11

3/0

Brak uwag

2

Obwód rybacki jeziora Płaskie w zlewni rzeki Marycha nr 12

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

3

Obwód rybacki jeziora Tobołowo w zlewni rzeki Rospuda nr 12

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

4

Obwód rybacki jeziora Zyzdrój Wielki w zlewni rzeki Pisa nr 38

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

5

Obwód rybacki jeziora Juno w zlewni rzeki Łyna nr 64

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

6

Obwód rybacki jeziora Gielądzkie w zlewni rzeki Pisa nr 35

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

7

Obwód rybacki jeziora Białe w zlewni rzeki Pisa nr 36

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

8

Obwód rybacki jeziora Cechyńskie Wielkie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słupia

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

9

Obwód rybacki jeziora Studzieniczno (Kłączno, Ryńskie) na rzece Słonecznica nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

10

Obwód rybacki jeziora Giłwa (Rentyny) na rzece Giłwa nr 3

3/0

Brak uwag

11

Obwód rybacki jeziora Isąg w zlewni rzęki Pasłęka nr 7

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

12

Obwód rybacki jeziora Lichtajny (Świetlin) na rzece Grabiczek nr 3 w zlewni rzeki Drwęca

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

13

Obwód rybacki jeziora Ostrowin na rzece Drwęca nr 2

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

14

Obwód rybacki jeziora Dauby na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Iławka

3/0

Brak uwag

15

Obwód rybacki jeziora Pniewskie na cieku bez nazwy w zlewni Kanału Folusz nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

16

Obwód rybacki jeziora Duże Sykule na cieku Struga Dębowiecka nr 1

3/0

Brak uwag

17

Obwód rybacki jeziora Juksty w zlewni rzeki Łyna nr 63

3/0

Brak uwag

18

Obwód rybacki jeziora Karw w zlewni rzeki Łyna nr 60

3/0

Brak uwag

19

Obwód rybacki jeziora Jełmuń w zlewni rzeki Łyna nr 30

3/0

Brak uwag

20

Obwód rybacki jeziora Pierwoj w zlewni rzeki Pisa nr 33

3/0

Brak uwag

21

Obwód rybacki jeziora Kołowinek w zlewni rzeki Pisa nr 40

3/0

Brak uwag

22

Obwód rybacki jeziora Czos w zlewni rzeki Łyna nr 62

3/0

Brak uwag

23

Obwód rybacki jeziora Notyst w zlewni rzeki Pisa nr 24

3/0

Brak uwag

24

Obwód rybacki jeziora Świętajno w zlewni rzeki Szkwa nr 2

3/0

Brak uwag

25

Obwód rybacki jeziora Mokre w zlewni rzeki Pisa nr 39

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

26

Obwód rybacki jeziora Majcz Wielki w zlewni rzeki Pisa nr 28

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

27

Obwód rybacki jeziora Łoby (Loba) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Łukta

3/0

Brak uwag

28

Obwód rybacki jeziora Jaśkowskie na cieku bez nazwy w zlewni kanału Kanał Elbląski

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

29

Obwód rybacki jeziora Ilińsk (Jelonek Duży) na kanale Kanał Elbląski nr 2 w zlewni rzeki Drwęca

3/0

Brak uwag

30

Obwód rybacki jeziora Wielkie na cieku Duża Bacha (Bacha, Kanał Bacha) w zlewni rzeki Lutryna

3/0

Brak uwag

 

W posiedzeniu wzięły udział następujące osoby:

a)      dr inż. Maciej Mickiewicz - Kierownik Zespołu,,

b)      prof. dr hab. Arkadiusz Wołos - Członek Zespołu

c)      dr inż. Andrzej Kapusta – autor opinii na temat operatów nr 7-11,

d)     dr inż. Maciej Szkudlarek – autor opinii na temat operatów nr 22-26,

e)      mgr inż. Konrad Stawecki - autor opinii na temat operatów nr 12-16,

f)       mgr inż. Piotr Traczuk – autor opinii na temat operatów nr 27-30,

g)      mgr inż. Hubert Szymański – przedstawiciel Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

h)      mgr inż. Marek Trella – Sekretarz Zespołu.

 

Na posiedzeniu Zespołu nieobecni byli:

a)      dr hab. Łucjan Chybowski prof. IRS - autor opinii na temat operatów nr 1-6

b)      dr inż. Andrzej Szczerbowski – autor opinii na temat operatów nr 17-21

 

mgr inż. Marek Trella

Sekretarz Zespołu

Opiniującego Operaty Rybackie