Operaty rybackie - informacje

Informujemy, że na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2015 roku, będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

 1. Obwód rybacki rzeki Wda nr 6
 2. Obwód rybacki rzeki Wda nr 8
 3. Obwód rybacki rzeki Trzebiocha (Graniczna, Pilica) nr 4
 4. Obwód rybacki rzeki Raba nr 2
 5. Obwód rybacki jeziora Osuszyno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Łeba nr 6
 6. Obwód rybacki jeziora Bibrowskie na rzece Dopływ z Kościerzyny nr 1
 7. Obwód rybacki jeziora Sosnowe na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Brda
 8. Obwód rybacki jeziora Dębno (Damskie) na rzece Dębnica nr 2
 9. Obwód rybacki jeziora Łopuchowo w zlewni rzeki Czarna Hańcza nr 27
 10. Obwód rybacki rzeki Fiszewka
 11. Obwód rybacki rzeki Tina (Tyna)
 12. Obwód rybacki jeziora Ślepak w zlewni rzeki Bludzia nr 2
 13. Obwód rybacki rzeki Szelmentka nr 6
 14. Obwód rybacki jeziora Dłużki II (Dłużeczek) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Pasłęka
 15. Obwód rybacki jeziora Mausz Duży na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słupia
 16. Obwód rybacki rzeki Kamienica Nawojowska nr 1

Osoby chcące wziąć udział w posiedzeniu Zespołu proszone są o wcześniejszy kontakt z Sekretarzem Zespołu, mgr inż. Markiem Trellą (tel. 89 524 01 71 lub 89 524 10 42, mtrella@infish.com.pl), najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

Szczegóły dotyczące zasad opiniowania operatów rybackich znajdują się w zakładce „Operaty rybackie”.

 

mgr inż. Marek Trella

Sekretarz Zespołu

Opiniującego Operaty Rybackie