Operaty rybackie - informacje

Informujemy, że na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2015 roku, będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

 • Obwód rybacki jeziora Bnińskie na rzecze Głuszynka nr 1
 • Obwód rybacki jeziora Jarosławskie na cieku bez nazwy w zlewni kanału Książ nr 1
 • Obwód rybacki jeziora Nowiec na Kanale Granicznym nr 1
 • Obwód rybacki jeziora Grzymisławskie na rzece Pysząca nr 1
 • Obwód rybacki jeziora Śmiertne na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słupia
 • Obwód rybacki jeziora Grygorek w zlewni rzeki Piesienica
 • Obwód rybacki jeziora Kłeckie na rzece Mała Wełna nr 6
 • Obwód rybacki jeziora Głębokie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Mała Wełna nr 2
 • Obwód rybacki jeziora Działyńskie na rzece Mała Wełna nr 5
 • Obwód rybacki jeziora Lednica na rzece Główna nr 1
 • Obwód rybacki jeziora Swarzędzkie na rzece Cybina nr 4
 • Obwód rybacki jeziora Borowe w zlewni rzeki Pisa nr 53
 • Obwód rybacki jeziora Turostowo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Mała Wełna nr 1
 • Obwód rybacki jeziora Iwno na rzece Cybina nr 1
 • Obwód rybacki jeziora Rybno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Mała Wełna nr 2
 • Obwód rybacki jeziora Uzarzewskie na rzece Cybina nr 3
 • Obwód rybacki jeziora Biezdruchowo na rzece Główna nr 2
 • Obwód rybacki jeziora Dziadkowskie na Kanale Kołdrąb nr 1
 • Obwód rybacki jeziora Góra na rzece Cybina nr 2
 • Obwód rybacki jeziora Trąbinek w zlewni rzeki Rów Wyskoć nr 1
 • Obwód rybacki jeziora Dmitrowo w zlewni rezki Czarna Hańcza nr 28
 • Obwód rybacki rzeki Marycha nr 13

Osoby chcące wziąć udział w posiedzeniu Zespołu proszone są o wcześniejszy kontakt z Sekretarzem Zespołu, mgr inż. Markiem Trellą (tel. 89 524 01 71 lub 89 524 10 42, mtrella@infish.com.pl), najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

Szczegóły dotyczące zasad opiniowania operatów rybackich znajdują się w zakładce „Operaty rybackie”.

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie