Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z 04-09-2015)

Informujemy, że w dniu 4 września 2015 roku, w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

  1. Obwód rybacki jeziora Białe Kanał Augustowski nr 3,
  2. Obwód rybacki Kanał Augustowski nr 1,
  3. Obwód rybacki jeziora Mikaszewo na Kanale Augustowskim nr 1,
  4. Obwód rybacki jeziora Serwy na Kanale Augustowskim nr 4,
  5. Obwód rybacki jeziora Sajno Kanał Augustowski nr 5,
  6. Obwód rybacki jeziora Wysokie I w zlewni rzeki Szeszupa nr 27.

Wyniki głosowań:   

l.p.

Obwód Rybacki

Wynik

Uwagi

za/przeciw

1

Obwód rybacki jeziora Białe Kanał Augustowski nr 3

3/0

Brak uwag

2

Obwód rybacki Kanał Augustowski nr 1

3/0

Brak uwag

3

Obwód rybacki jeziora Mikaszewo na Kanale Augustowskim nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

4

Obwód rybacki jeziora Serwy na Kanale Augustowskim nr 4

3/0

Brak uwag

5

Obwód rybacki jeziora Sajno Kanał Augustowski nr 5

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

6

Obwód rybacki jeziora Wysokie I w zlewni rzeki Szeszupa nr 27

3/0

Brak uwag

 

W posiedzeniu wzięły udział następujące osoby:

a)      dr inż. Maciej Mickiewicz - Kierownik Zespołu,

b)      prof. dr hab. Zdzisław Zakęś - Członek Zespołu,

c)      mgr inż. Konrad Stawecki - autor opinii na temat operatów nr 1,2,4.

d)      mgr inż. Hubert Szymański – przedstawiciel Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

e)      mgr inż. Marek Trella – Sekretarz Zespołu.

 

5. Na posiedzeniu Zespołu nieobecni byli:

a) dr inż. Maciej Szkudlarek – autor opinii na temat operatów nr  3,5,6.

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie