Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 18-12-2015)

Informujemy, że w dniu 18 grudnia 2015 roku, w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

  1. Obwód rybacki rzeki Szeszupa nr 1
  2. Obwód rybacki rzeki Szeszupa nr 2
  3. Obwód rybacki rzeki Szeszupa nr 3
  4. Obwód rybacki rzeki Szeszupa nr 5
  5. Obwód rybacki jeziora Dębno (Damskie) na rzece Długa nr 2
  6. Obwód rybacki jeziora Smolęsko (Smoleńsko) na rzece Gwda nr 1

Wyniki głosowań:   

l.p.

Obwód Rybacki

Wynik

Uwagi

za/przeciw

1

Obwód rybacki rzeki Szeszupa nr 1

3/0

Brak uwag

2

Obwód rybacki rzeki Szeszupa nr 2

3/0

Brak uwag

3

Obwód rybacki rzeki Szeszupa nr 3

3/0

Brak uwag

4

Obwód rybacki rzeki Szeszupa nr 5

3/0

Brak uwag

5

Obwód rybacki jeziora Dębno (Damskie) na rzece Długa nr 2

3/0

Brak uwag

6

Obwód rybacki jeziora Smolęsko (Smoleńsko) na rzece Gwda nr 1

3/0

Brak uwag

 

W posiedzeniu wzięły udział następujące osoby:

a)      dr inż. Maciej Mickiewicz - Kierownik Zespołu,

b)      prof. dr hab. Zdzisław Zakęś - Członek Zespołu,

c)      dr inż. Andrzej Kapusta – autor opinii na temat operatów nr 1 i 2,

d)     dr inż. Maciej Szkudlarek – autor opinii na temat operatów nr 3-4,

e)      mgr inż. Konrad Stawecki - autor opinii na temat operatów nr 5-6,

f)       mgr inż. Hubert Szymański – przedstawiciel Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

g)      mgr inż. Marek Trella – Sekretarz Zespołu.

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie

Autor wpisu: Marek Trella