Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 26-02-2016)

Informujemy, że w dniu 26 lutego 2016 roku, w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

 1. Obwód rybacki jeziora Białokoskie na cieku Struga Mianka nr 1
 2. Obwód rybacki jeziora Bytyńskie na Kanale Lubosińskim nr 1
 3. Obwód rybacki jeziora Chrzypskie na rzece Osiecznica nr 2
 4. Obwód rybacki jeziora Białcz na rzece Osiecznica nr 3
 5. Obwód rybacki jeziora Lubosz Kuchenne na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Mogilnica nr 2
 6. Obwód rybacki jeziora Gardzko (Grodzko) na cieku bez nazwy uchodzącym do Strumienia Smardzyński (Dopływ z Ziemomyśla) nr 1
 7. Obwód rybacki jeziora Tuchlińskie na rzece Słupia nr 1
 8. Obwód rybacki jeziora Mikorowo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Pogorzelica (Pogorzeliczanka)
 9. Obwód rybacki jeziora Zielone na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wąska
 10. Obwód rybacki jeziora Boldeny (Boldajny) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wąska
 11. Obwód rybacki jeziora Zamkowe na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Żydówka nr 2
 12. Obwód rybacki jeziora Orzysz w zlewni rzki Pisy nr 78
 13. Obwód rybacki jeziora Barding na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osiecznica nr 1
 14. Obwód rybacki jeziora Gałęszewo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osiecznica nr 1
 15. Obwód rybacki jeziora Lubocześnickie na rzece Osiecznica nr 1a
 16. Obwód rybacki jeziora Miłogoszcz Wielka na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Runica nr 1
 17. Obwód rybacki jeziora Koziegłowy na cieku Biskupia Struga nr 1
 18. Obwód rybacki jeziora Rusin w zlewni rzeki Meszna nr 1
 19. Obwód rybacki jeziora Suszewskie na cieku bez nazwy w zlewni kanału Ostrowo-Gopło nr 1
 20. Obwód rybacki jeziora Mormin na cieku bez nazwy w zlewni rzki Ostroroga nr 1
 21. Obwód rybacki jeziora Pamiątkowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Sama nr 1
 22. Obwód rybacki jeziora Pniewskie na rzece Mogilnica Górna nr 2
 23. Obwód rybacki jeziora Psarskie na rzece Osiecznica nr 1
 24. Obwód rybacki jeziora Orliczko na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osiecznica nr 1
 25. Obwód rybacki rzeki Noteć Zachodnia nr 2
 26. Obwód rybacki rzeki Noteć nr 2
 27. Obwód rybacki jeziora Rudno na cieku bez nazwy zlewni rzeki Kręgiel
 28. Obwód rybacki jeziora Zamkowe na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Żydówka nr 2
 29. Obwód rybacki jeziora Gardzko (Grodzko) na cieku bez nazwy uchodzącym do Strumienia Smardzyński (Dopływ z Ziemomyśla) nr 1

Wyniki głosowań:   

l.p.

Obwód Rybacki

Wynik

Uwagi

za/przeciw

1

Obwód rybacki jeziora Białokoskie na cieku Struga Mianka nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

2

Obwód rybacki jeziora Bytyńskie na Kanale Lubosińskim nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

3

Obwód rybacki jeziora Chrzypskie na rzece Osiecznica nr 2

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

4

Obwód rybacki jeziora Białcz na rzece Osiecznica nr 3

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

5

Obwód rybacki jeziora Lubosz Kuchenne na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Mogilnica nr 2

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

6

Obwód rybacki jeziora Gardzko (Grodzko) na cieku bez nazwy uchodzącym do Strumienia Smardzyński (Dopływ z Ziemomyśla) nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

7

Obwód rybacki jeziora Tuchlińskie na rzece Słupia nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

8

Obwód rybacki jeziora Mikorowo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Pogorzelica (Pogorzeliczanka)

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

9

Obwód rybacki jeziora Zielone na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wąska

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

10

Obwód rybacki jeziora Boldeny (Boldajny) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wąska

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

11

Obwód rybacki jeziora Zamkowe na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Żydówka nr 2

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

12

Obwód rybacki jeziora Orzysz w zlewni rzki Pisy nr 78

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

13

Obwód rybacki jeziora Barding na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osiecznica nr 1

3/0

Brak uwag

14

Obwód rybacki jeziora Gałęszewo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osiecznica nr 1

3/0

Brak uwag

15

Obwód rybacki jeziora Lubocześnickie na rzece Osiecznica nr 1a

3/0

Brak uwag

16

Obwód rybacki jeziora Miłogoszcz Wielka na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Runica nr 1

3/0

Brak uwag

17

Obwód rybacki jeziora Koziegłowy na cieku Biskupia Struga nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

18

Obwód rybacki jeziora Rusin w zlewni rzeki Meszna nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

19

Obwód rybacki jeziora Suszewskie na cieku bez nazwy w zlewni kanału Ostrowo-Gopło nr 1

3/0

Brak uwag

20

Obwód rybacki jeziora Mormin na cieku bez nazwy w zlewni rzki Ostroroga nr 1

3/0

Brak uwag

21

Obwód rybacki jeziora Pamiątkowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Sama nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

22

Obwód rybacki jeziora Pniewskie na rzece Mogilnica Górna nr 2

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

23

Obwód rybacki jeziora Psarskie na rzece Osiecznica nr 1

3/0

Brak uwag

24

Obwód rybacki jeziora Orliczko na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osiecznica nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

25

Obwód rybacki rzeki Noteć Zachodnia nr 2

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

26

Obwód rybacki rzeki Noteć nr 2

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

27

Obwód rybacki jeziora Rudno na cieku bez nazwy zlewni rzeki Kręgiel

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

28

Obwód rybacki jeziora Zamkowe na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Żydówka nr 2

3/0

Brak uwag

29

Obwód rybacki jeziora Gardzko (Grodzko) na cieku bez nazwy uchodzącym do Strumienia Smardzyński (Dopływ z Ziemomyśla) nr 1

3/0

Brak uwag

  

W posiedzeniu wzięły udział następujące osoby:

a)      dr inż. Maciej Mickiewicz - Kierownik Zespołu i autor opinii na temat operatu nr 12,

b)      prof. dr hab. Arkadiusz Wołos - Członek Zespołu,

c)      prof. dr hab. Zdzisław Zakęś - Członek Zespołu,

d)     dr inż. Andrzej Kapusta – autor opinii na temat operatów nr 6-8 i 26,

e)      dr inż. Andrzej Szczerbowski - autor opinii na temat operatów nr 9-11 i 27,

f)       dr inż. Maciej Szkudlarek – autor opinii na temat operatów nr 13-16 i 28-29,

g)      mgr inż. Konrad Stawecki - autor opinii na temat operatów nr 17-19 i 25,

h)      mgr inż. Piotr Traczuk - autor opinii na temat operatów nr 21-24,

i)        mgr inż. Hubert Szymański – przedstawiciel Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

j)        dr inż. Anna Hornatkiewicz-Żbik - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

k)      mgr inż. Marek Trella – Sekretarz Zespołu.

Na posiedzeniu Zespołu nieobecny był dr hab. Łucjan Chybowski prof. IRS - autor opinii na temat operatów nr 1-5.

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie