Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 30-10-2015)

Informujemy, że na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 30 października 2015 roku, będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

Obwód rybacki jeziora Drawsko na rzece Drawa nr 2
Obwód rybacki jeziora Uniechowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Skotawa
Obwód rybacki jeziora Wulpińskie (Tomaszkowskie) na rzece Giłwa nr 1
Obwód rybacki jeziora Piaszno w zlewni rzeki Chocina
Obwód rybacki jeziora Rudat (Rodal) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca
Obwód rybacki jeziora Jesieryń w zlewni rzeki Szeszupa nr 35
Obwód rybacki jeziora Wiejskie w zlewni rzeki Chocina
Obwód rybacki jeziora Rajgrodzkie w zlewni rzeki Jegrznia nr 7

Osoby chcące wziąć udział w posiedzeniu Zespołu proszone są o wcześniejszy kontakt z Sekretarzem Zespołu, mgr inż. Markiem Trellą (tel. 89 524 01 71 lub 89 524 10 42, mtrella@infish.com.pl).

Szczegóły dotyczące zasad opiniowania operatów rybackich znajdują się w zakładce „Operaty rybackie”.

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie