Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 30-10-2015)

Informujemy, że w dniu 30 października 2015 roku, w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

  1. Obwód rybacki jeziora Drawsko na rzece Drawa nr 2
  2. Obwód rybacki jeziora Uniechowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Skotawa
  3. Obwód rybacki jeziora Wulpińskie (Tomaszkowskie) na rzece Giłwa nr 1
  4. Obwód rybacki jeziora Piaszno w zlewni rzeki Chocina
  5. Obwód rybacki jeziora Rudat (Rodal) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca
  6. Obwód rybacki jeziora Jesieryń w zlewni rzeki Szeszupa nr 35
  7. Obwód rybacki jeziora Wiejskie w zlewni rzeki Chocina
  8. Obwód rybacki jeziora Rajgrodzkie w zlewni rzeki Jegrznia nr 7

Wyniki głosowań:   

l.p.

Obwód Rybacki

Wynik

Uwagi

za/przeciw

1

Obwód rybacki jeziora Drawsko na rzece Drawa nr 2

3/0

Brak uwag

2

Obwód rybacki jeziora Uniechowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Skotawa

3/0

Brak uwag

3

Obwód rybacki jeziora Wulpińskie (Tomaszkowskie) na rzece Giłwa nr 1

3/0

Brak uwag

4

Obwód rybacki jeziora Piaszno w zlewni rzeki Chocina

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

5

Obwód rybacki jeziora Rudat (Rodal) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

6

Obwód rybacki jeziora Jesieryń w zlewni rzeki Szeszupa nr 35

3/0

Brak uwag

7

Obwód rybacki jeziora Wiejskie w zlewni rzeki Chocina

3/0

Brak uwag

8

Obwód rybacki jeziora Rajgrodzkie w zlewni rzeki Jegrznia nr 7

3/0

Brak uwag

 

W posiedzeniu wzięły udział następujące osoby:

a)      dr inż. Maciej Mickiewicz - Kierownik Zespołu,

b)      prof. dr hab. Arkadiusz Wołos - Członek Zespołu,

c)      dr inż. Andrzej Kapusta – autor opinii na temat operatów nr 1 i 2,

d)     dr inż. Maciej Szkudlarek – autor opinii na temat operatów nr 5-7,

e)      dr inż. Andrzej Szczerbowski autor opinii na temat operatów nr 3 i 4,

f)       mgr inż. Konrad Stawecki - autor opinii na temat operatów nr 8,

g)      mgr inż. Hubert Szymański – przedstawiciel Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

h)      mgr inż. Marek Trella – Sekretarz Zespołu.

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie