Operaty rybackie - informacje - (posiedzenie z dnia 24-06-2015)

Informujemy, że w dniu 24 czerwca 2015 roku, w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

 1. Obwód rybacki jeziora Bnińskie na rzecze Głuszynka nr 1,
 2. Obwód rybacki jeziora Jarosławskie na cieku bez nazwy w zlewni kanału Książ nr 1,
 3. Obwód rybacki jeziora Nowiec na Kanale Granicznym nr 1,
 4. Obwód rybacki jeziora Grzymisławskie na rzece Pysząca nr 1,
 5. Obwód rybacki jeziora Śmiertne na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słupia,
 6. Obwód rybacki jeziora Grygorek w zlewni rzeki Piesienica,
 7. Obwód rybacki jeziora Kłeckie na rzece Mała Wełna nr 6,
 8. Obwód rybacki jeziora Głębokie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Mała Wełna nr 2,
 9. Obwód rybacki jeziora Działyńskie na rzece Mała Wełna nr 5,
 10. Obwód rybacki jeziora Lednica na rzece Główna nr 1,
 11. Obwód rybacki jeziora Swarzędzkie na rzece Cybina nr 4,
 12. Obwód rybacki jeziora Borowe w zlewni rzeki Pisa nr 53,
 13. Obwód rybacki jeziora Turostowo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Mała Wełna nr 1,
 14. Obwód rybacki jeziora Iwno na rzece Cybina nr 1,
 15. Obwód rybacki jeziora Rybno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Mała Wełna nr 2,
 16. Obwód rybacki jeziora Uzarzewskie na rzece Cybina nr 3,
 17. Obwód rybacki jeziora Biezdruchowo na rzece Główna nr 2,
 18. Obwód rybacki jeziora Dziadkowskie na Kanale Kołdrąb nr 1,
 19. Obwód rybacki jeziora Góra na rzece Cybina nr 2,
 20. Obwód rybacki jeziora Trąbinek w zlewni rzeki Rów Wyskoć nr 1,
 21. Obwód rybacki jeziora Dmitrowo w zlewni rezki Czarna Hańcza nr 28,
 22. Obwód rybacki rzeki Marycha nr 13.

 

Wyniki głosowań:   

l.p.

Obwód Rybacki

Wynik

Uwagi

za/przeciw

1

Obwód rybacki jeziora Bnińskie na rzecze Głuszynka nr 1

3/0

Brak uwag

2

Obwód rybacki jeziora Jarosławskie na cieku bez nazwy w zlewni kanału Książ nr 1

3/0

Brak uwag

3

Obwód rybacki jeziora Nowiec na Kanale Granicznym nr 1

3/0

Brak uwag

4

Obwód rybacki jeziora Grzymisławskie na rzece Pysząca nr 1

3/0

Brak uwag

5

Obwód rybacki jeziora Śmiertne na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słupia

3/0

Brak uwag

6

Obwód rybacki jeziora Grygorek w zlewni rzeki Piesienica

3/0

Brak uwag

7

Obwód rybacki jeziora Kłeckie na rzece Mała Wełna nr 6

3/0

Brak uwag

8

Obwód rybacki jeziora Głębokie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Mała Wełna nr 2

3/0

Brak uwag

9

Obwód rybacki jeziora Działyńskie na rzece Mała Wełna nr 5

3/0

Brak uwag

10

Obwód rybacki jeziora Lednica na rzece Główna nr 1

3/0

Brak uwag

11

Obwód rybacki jeziora Swarzędzkie na rzece Cybina nr 4

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

12

Obwód rybacki jeziora Borowe w zlewni rzeki Pisa nr 53

3/0

Brak uwag

13

Obwód rybacki jeziora Turostowo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Mała Wełna nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

14

Obwód rybacki jeziora Iwno na rzece Cybina nr 1

3/0

Brak uwag

15

Obwód rybacki jeziora Rybno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Mała Wełna nr 2

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

16

Obwód rybacki jeziora Uzarzewskie na rzece Cybina nr 3

3/0

Brak uwag

17

Obwód rybacki jeziora Biezdruchowo na rzece Główna nr 2

2/1

Przeciw glosował przedstawiciel GDOŚ

18

Obwód rybacki jeziora Dziadkowskie na Kanale Kołdrąb nr 1

3/0

Brak uwag

19

Obwód rybacki jeziora Góra na rzece Cybina nr 2

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

20

Obwód rybacki jeziora Trąbinek w zlewni rzeki Rów Wyskoć nr 1

3/0

Brak uwag

21

Obwód rybacki jeziora Dmitrowo w zlewni rezki Czarna Hańcza nr 28

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

22

Obwód rybacki rzeki Marycha nr 13

3/0

Brak uwag

 

W posiedzeniu wzięły udział następujące osoby:

a)      dr inż. Maciej Mickiewicz - Kierownik Zespołu,

b)      prof. dr hab. Arkadiusz Wołos - Członek Zespołu,

c)      dr inż. Andrzej Kapusta – autor opinii na temat operatów nr 5-9,

d)     dr inż. Andrzej Szczerbowski autor opinii na temat operatów nr 13-16,

e)      dr inż. Maciej Szkudlarek – autor opinii na temat operatów nr  17-19

f)       mgr inż. Konrad Stawecki - autor opinii na temat operatów nr 10-12,

g)      mgr inż. Piotr Traczuk – autor opinii na temat operatów nr 20-22,

h)      mgr inż. Hubert Szymański – przedstawiciel Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

i)        mgr inż. Marek Trella – Sekretarz Zespołu.

5. Na posiedzeniu Zespołu nieobecni byli:

a) dr hab. Łucjan Chybowski prof. IRS - autor opinii na temat operatów nr 1-4,

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie