Operaty rybackie - informacje - (termin posiedzenia: 04-09-2015)

Informujemy, że na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 4 września 2015 roku, będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

  • Obwód rybacki jeziora Białe Kanał Augustowski nr 3
  • Obwód rybacki Kanał Augustowski nr 1
  • Obwód rybacki jeziora Mikaszewo na Kanale Augustowskim nr 1
  • Obwód rybacki jeziora Serwy na Kanale Augustowskim nr 4
  • Obwód rybacki jeziora Sajno Kanał Augustowski nr 5
  • Obwód rybacki jeziora Wysokie I w zlewni rzeki Szeszupa nr 27

Osoby chcące wziąć udział w posiedzeniu Zespołu proszone są o wcześniejszy kontakt z Sekretarzem Zespołu, mgr inż. Markiem Trellą (tel. 89 524 01 71 lub 89 524 10 42, mtrella@infish.com.pl).

Szczegóły dotyczące zasad opiniowania operatów rybackich znajdują się w zakładce „Operaty rybackie”.

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie