Dobrostan Ryb - Szkolenie - Listopad 2012

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że w listopadzie organizuje ostatnie w 2012 roku szkolenie dotyczące dobrostanu ryb.

 

W zakres szkolenia wchodzą następujące zagadnienia:

-     dobrostan ryb, w tym metody jego określania, charakterystyka i objawy obniżenia dobrostanu ryb, wpływ jakości wody na dobrostan, stan prawny dotyczący dobrostanu ryb oraz wpływu pogorszenia dobrostanu ryb na jakość surowca rybnego,

-     warunki sprzedaży żywych ryb, metody humanitarnego uśmiercania ryb

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 roku, poz.1193 przy staraniach o rekompensaty wodno-środowiskowe koniecznym jest posiadanie dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu lub szkolenia dotyczącego dobrostanu ryb.

 

Zaplanowane w najbliższym czasie szkolenie to:

 

-     Żabieniec k. Warszawy, 22 listopada 2012 (czwartek) godz. 10:00, budynek Instytutu Rybactwa Śródlądowego, kontakt: dr inż. Andrzej Lirski (tel. 22 756 20 44 lub 502 283 617, e-mail: alirski@infish.com.pl) lub dr inż. Krzysztof Kazuń (tel. 22 756 24 90, e-mail: krzykaz@infish.com.pl)

 

Informujemy, że opłata za szkolenie i wydanie certyfikatu wnoszona jest na miejscu w Żabieńcu.

 

Prosimy o zawiadamianie organizatorów o planowanej obecności najpóźniej do ostatniego dnia roboczego przed szkoleniem.