Instytut Rybactwa Śródlądowego po raz kolejny zaprezentuje się podczas Europejskiej Nocy Naukowców w Olsztynie

W dniu 30 września 2016r. podczas Europejskiej Nocy Naukowców „FUSION 2NIGHT”, organizowanej przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyńską Szkołę Wyższą im. Józefa Rusieckiego oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, pracownicy Instytutu Rybactwa Śródlądowego (partner) zaprezentują swoje zainteresowania naukowe i pokażą jak odkrywcza i fascynująca może być praca naukowo-badawcza (http://www.nocnaukowcow.olsztyn.pl). Wśród wielu atrakcyjnych wydarzeń „FUSION 2NIGHT”, zespół w składzie:

 • dr inż. Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke
 • dr inż. Elżbieta Bogacka-Kapusta
 • dr inż. Agata Kowalska
 • dr inż. Sylwia Jarmołowicz
 • dr inż. Tomasz Czerwiński
 • mgr inż. Grzegorz Wiszniewski
 • mgr inż. Arkadiusz Duda

zaprezentuje:

 • FitoZOO – czyli Mikro(FITO-ZOO)kosmos w obiektywie – pokaz, warsztaty, podczas których będzie możliwość podpatrzenia i samodzielnego odkrycia fascynującego świata mikrospołeczności FITO- i ZOO- planktonu, a głównie potencjalnie toksycznych sinic, które tworząc zakwity wygrywają w konkurencji o przetrwanie.

 

 • Touch tank - dotknij rybę – pokaz, podczas którego uczestnicy będą mieli wyjątkową okazję, aby przyjrzeć się z bliska a nawet dotknąć rybę, która zamieszkiwała basen Morza Bałtyckiego już 5 000 lat temu, a teraz jest uznawana za gatunek zanikły.

 

 • Medaka Oryzias latipes – japońska ryżanka pokaz, warsztaty, podczas których będzie możliwość obserwacji oraz karmienia modelowego gatunku i pierwszego przedstawiciela kręgowców, którego rozród i embriogenezę badano w przestrzeni kosmicznej na pokładzie wahadłowca Columbia (latem 1994 r.).

 

 • Życie jezior – podróże filmowe – seans filmowy przedstawiający przyrodniczą podróżą przez jeziora północnej Polski, opowiadający o powstaniu, życiu i starzeniu się jezior pod wpływem procesu eutrofizacji.