Konferencja „WYLĘGARNIA 2011”

Zakład Akwakultury i Zakład Hodowli Ryb Jesiotrowatych IRS Olsztyn organizują coroczną Konferencję „WYLĘGARNIA” dofinasowaną ze środków UE z funduszu Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach operacji pt. „Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych” (Umowa nr 00002-61720-OR1400001/10)

Serdecznie zapraszamy

Szczegółowe informacje na temat Konferencji znajdą Państwo w zakładce PROJEKTY: Projekt Wylęgarnia.